Page 29

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> PARKINSONFONDEN > GE EN GÅVA TILL PARKINSONFONDEN OCH GE DÄRMED ETT AKTIVT STÖD TILL FORSKNINGEN KRING PARKINSONS SJUKDOM. Handplockade projekt kan få crowdfunding När jag skriver de här raderna har Parkinsonfondens Villkor styrelse Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överfl yttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter: om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter just fördelat 10,5 miljoner kronor till forskningen. Det känns bra. Det är ett välbehövligt tillskott till den svenska parkinsonforskningen, men av totalt 80 ansökningar var det ungefär hälften som blev utan och nästan alla som fick anslag fick tyvärr nöja sig med mindre än ”Den som tilltalas av ett speciellt projekt kan sedan donera pengar som är öronmärkta för projektet ifråga. Det blir således möjligt att själv bestämma vart gåvan ska gå. Som tack och belöning kommer givarna få lägesrapporter om projektets utveckling och det kommer också bli möjligt att ställa frågor till projektledaren via e-post. ” de ansökt om. Jag kan bara hoppas att det går att hitta annan finansiering som gör det möjligt att fullfölja projekten så som det var tänkt. Självklart har fondens styrelse funderat på vad som kan göras för att öka möjligheterna till finansiering. Det har lett till att vi under 2016 och 2017 kommer att göra ett försök med så kallad crowdfunding (gräsrotsfinansiering). Ett begränsat antal forskare kommer få chansen att fylla på sitt anslag genom att presentera projektet på fondens hemsida och därifrån hoppas vi att det ska ske en spridning via sociala medier. Den som tilltalas av ett speciellt projekt kan sedan donera pengar som är öronmärkta för projektet ifråga. Det blir således möjligt att själv bestämma vart gåvan ska gå. Som tack och belöning kommer givarna få lägesrapporter om projektets utveckling och det kommer också bli möjligt att ställa frågor till projektledaren via e-post. Nästa steg i processen är att en lekmannakommitté ska gå igenom projektansökningarnas populärvetenskapliga sammanfattning för att på det sättet försöka identifiera de projekt som har störst chanser att attrahera givare. Vi tror, att om vi vill ha reda på vad som intresserar allmänheten, så ska man fråga just allmänheten. Lekmannakommittén är inte utsedd än, men den kommer att ledas av Eleonor Högström, ordförande i Parkinson Stockholm och medlem i Parkinsonfondens styrelse. Förhoppningsvis är allt klart innan årets slut och då kommer projektpresentationerna att uppenbara sig på en uppdaterad och förbättrad hemsida. Sedan får vi se hur det går. Det blir spännande. LENNART PETTERSSON Lennart Pettersson Ordförande i Stiftelsen ParkinsonFörbundets forskningsfond. Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond Ordf. Lennart Pettersson Fonden delar årligen ut forskningsstipendier. Skeppargatan 52 nb 114 58 Stockholm Tel:08-666 20 78 E-post: lennartpettersson1@yahoo.se www.parkinsonfonden.se Plusgiro: 90 07 94-9 Bankgiro: 900-7949 GE EN GÅVA TILL PARKINSONFONDEN! Genom ditt stöd till Parkinsonfonden, pg 90 07 94-9 eller bg 900-7949 stöder du aktivt lovande forskare i Sverige och du försäkrar dig samtidigt om att nya och viktiga forskarrön snabbare kommer till nytta för dig själv och alla andra drabbade. Parkinsonfonden har ett så kallat 90-konto, som kontrolleras genom Svensk Insamlingskontroll. Tel: 08-666 20 78 E-post: lennartpettersson1@yahoo.se www.parkinsonfonden.se Ett särskilt tack Vi tackar alldeles särskilt nedanstående bidragsgivare för ytterst uppskattade gåvor: • Lokalföreningen Parkinson Gislaved • Britt-Marie och Torsten Hammarbäck, Smedjebacken. Alla som under året bidragit till forskningen genom att beställa minnes- eller högtidsbrev från Parkinsonfonden LÄMNA DIN E-POSTADRESS! Det är dyrt att skicka vanliga brev. Hjälp oss spara pengar genom att ge oss din e-postadress. Mejla till: parkinsonforbundet@telia.com PARKINSONJOURNALEN # 3 2014 29


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above