Page 31

Parkinsonjournalen nr 4 2016

Stamcellsforskare diskuterade kunskapsspridning PARKINSONFONDENS TEXT SARA NOLBRANT doktorand, Developmental and Regenerative Neurobiology Wallenberg Neuroscience Center, Lunds universitet Varje år i september samlas ledande forskare inom stamcellsfältet på den lilla ön Hydra utanför Greklands kust, för att utbilda nya förmågor och unga forskare. I år hade jag den stora glädjen att ta del av denna utbildning tillsammans med 60 andra doktorander och postdoks. Dagarna fylldes av intressanta föreläsningar, som var inspirerande och som bidrog till ökad kunskap och förståelse om allt som har med stamceller att göra. Kvällarna ägnades åt poster-presentationer, där man fick chansen att diskutera och presentera sin egen forskning och ta del av vad de övriga deltagarna sysslade med på forskningsfronten. Att få möjlighet att ge och ta feedback från andra människor, inte bara inom ens eget direkta fält, utan även från närliggande fält, ser jag som något oerhört lärorikt. Jag hade även lyckan att bli utvald till en av de tre bästa posterpresentationerna, vilket innebar att jag fick möjligheten att presentera ytterligare en gång, muntligt, inför hela gruppen. Efter en bedömning av den muntliga presentationen vann jag även det stora poster-priset och fick därmed ta emot en trofé, som delades ut i ära till Paolo Bianco, en nyligen avliden forskare med stort engagemang inom EuroStemCell. Under veckan fick vi även lära oss mer om ”public engagement”, om hur man kan interagera och dela sin forskning med allmänheten. Detta är något som jag tycker är väldigt viktigt och på samma gång roligt och inspirerande. Därför kontaktade jag de personer från EuroStemCell som organiserar denna typ av aktiviteter efter kursens avslut och jag har till följd av detta nu börjat hjälpa till med att skriva populärvetenskap för EuroStemCells hemsida. En viktig del av Hydra var möjligheten att knyta nya kontakter som kommer vara till stora nytta i våra framtida karriärer. Under kursen lärde jag känna många människor som jag förhoppningsvis kan ha mycket att göra med i framtiden. Nya vänner, som jag med all säkerhet kommer att stöta på igen under kommande konferenser och möten. Så för att sammanfatta, Hydra XII – Den europeiska sommarskolan för stamcellsforskare, september 2016, erbjöd fantastiska nya erfarenheter, massor av ny kunskap och möjligheter till framtida fruktsamma samarbeten. Därför vill jag med stor glädje tacka Parkinsonfonden för det resebidrag som gjorde resan möjlig. ANSLAG GÖR NYTTA Londonmöte om ny bedömningsskala MÅNGA MEDLEMSLÄNDER VAR representerade på årets EPDA (European Parkinson’s Disease Association) medlemsmöte som gick av stapeln den 24- 25 oktober i London. Nordborna hade ovanligt många deltagare på plats. Föredragen och workshopen handlade bland annat om den kommande bedömningsskalan (Composit Scale) som just håller på att testas i stor skala bland annat i Sverige. Det handlar om hur man kan påverka sjukvårdspolitik för att uppnå bättre behandlingsresultat för personer med Parkinson, och om hur det går att göra sin röst hörd. En session handlade om utbyte av olika erfarenhete och det gavs flera tillfällen att ventilera angelägna frågor och diskutera med varandra. ALLA RAPPORTER FINNS att läsa på EPDA: s webbplats: www.epda.eu.com/ en/about-the-epda/our-members/gaand members-meeting/2016/ Från Parkinsonförbundet deltog Inger Lundgren, generalsekreterare och vice ordförande Sven Pålhagen. Många var intresserade av Parkinsonregistret som håller på att byggas upp i Sverige, med Sven Pålhagen som primus motor. SUSANNA LINDVALL vice ordförande EPDA Inger Lundgren, generalsekreterare i Parkinsonförbundet, tillsammans med Hanna Mattila (generalsekreterare) och Markku Partinen (ordförande) i Finlands Parkinsonförbund. PARKINSONJOURNALEN # 4 2016 31


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above