Page 32

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> TRÄFFA VÅRA FO RSKARE > Parkinsonfonden ger årligen anslag till olika forskningsprojekt i landet. Lär känna forskarna bakom dessa viktiga projekt Per Svenningsson Forskning kan leda till nydanande Som läkare är Per Svenningsson mycket aktiv i att introducera nya behandlingssätt samt utveckla biomarkörer. Förhoppningen är att hans egen forskning ska bidra till nydanande behandlingssätt. Sedan 2014 är Per Svenningsson också medlem i Nobelkommittén vid Karolinska Institutet. När och hur väcktes ditt intresse för forskning? – Som läkarstudent började jag under 1992 som forskningspraktikant vid Farmakologiska institutionen på Karolinska Instiutet. Jag arbetade voluntärt på helger och lov. Jag blev inspirerad av möjligheten att på ett självständigt sätt finna ny kunskap om hjärnans funktioner. Mina studier kretsade kring att förstå funktionen av adenosin A2A receptorer i de basala ganglierna. Studierna ledde sedemera till en avhandling 1998. Hur skulle du vilja beskriva din forskning?  – Min forskning berör både basala och kliniska frågeställningar kring Parkinsons sjukdom. Under mina postdoktorala studier hos nobelpristagaren Paul Greengard vid Rockefeller Universitet i New York gjorde jag några fundamentala vetenskapliga upptäkter kring receptor-medierade funktioner som framförallt påverkar serotonerg och dopaminerg neurotransmission. Dessa studier fortgår, men genom åren har jag även utvecklat klinisk forskning med inriktning på att finna biomarkörer och nya terapier, framförallt läkemedelsbaserade, vid Parkinsons sjukdom. Jag finner det stimulerande att föra upptäckter från laboratoriet till kliniken. I nuläget finner jag en stark drivkraft i att finna bromsmediciner mot Parkinsons sjukdom. Att detta är möjligt ser vi dagligen på neurologkliniken då vi möter personer med multipel skleros som har betydligt mindre problem nu än för några år sedan. Det är vidare angeläget att finna nya terapier mot överrörlighet och en rad icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom. I nuläget är således min kompetens bred, men kanske lite ytligare än under de postdoktorala studierna. Då jag är ansatt av tvivel brukar jag dock tänka att mångfald är bättre än enfald. Jag har bra samarbetspartners och medarbetare både i labbet och på kliniken som säkerställer en hög produktion av gedigen forskning. Jag tror vidare att det var min förmåga att förstå såväl basal som klinisk forskning som låg till grunden att jag valdes in i Nobelkommitteen vid Karolinska Institutet under 2014. På vilket sätt har Parkinsonfonden bidragit till din forskning?  – Parkinsonfonden har underlättat för mig att påbörja forskning med stark klinisk förankring där jag ej har anslag ifrån andra källor såsom Vetenskapsrådet. Detta gäller i synnerhet anslaget som jag tilldelades under 2016. Bakgrunden till detta projekt är att mutationer i GBA genen är den vanligaste genetiska riskfaktorn för att utveckla Parkinsons sjukdom. Jag har sedan några år idenfierat och följt patienter med mutationer i GBA genen. Med anslaget ifrån Parkinsonfonden så kan jag göra det på ett mer systematiskt sätt. Vad kommer din forskning att betyda för parkinsonpatienter? – I min roll som läkare är jag mycket aktiv i att introducera nya behandlingssätt samt utveckla biomarkörer. Urvalet för dessa studier är att de verkligen skall vara av potentiell klinisk vikt oavsett om jag själv ligger bakom upptäckterna eller ej. Min förhoppning är dock att min egen forskning skall bidra till nydanande behandlingssätt. Exempelvis så tror jag att det stöd som jag har fått av Parkinsonfonden under 2016 att identifiera och karakterisera personer och patienter med GBA mutationer att bidra till genombrott i behandlingen av Parkinsons sjukdom. GBA kodar för ett protein som heter glucocerebrosidas som är mycket betydelsefullt för lysosomal funktion. Vid mutationer i GBA så ansamlas felvecklade proteiner i lysosomer, PER SVENNINGSSON Forskargruppsledare, professor/bitr överläkare, Neurologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Född: 19 december 1968. Bor: Stockholm. Familj: Hustru, en son. Karriär: Legitimerad läkare 1999, filosofie doktor 1998, docent 2002, professor i neurologi 2011. Gör idag: Professor i neurologi med kombinationstjänst där jag kombinerar läkartjänstgöring med forskning.  Musiksmak: Husgudar är John Coltrane och Jaco Pastorius. Läser: Andrew Lees senaste bok med självbiografiska inslag. Favorit mat just nu: Fransk och japansk, gärna som fusion. Kopplar av med: Umgås med familjen och läser skönlitteratur. 32 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above