Page 33

Parkinsonjournalen nr 4 2016

Ge en gåva via SMS till Parkinsonforskningen! För att skänka en gåva via SMS skicka text: park (för att skänka 50kr) park 100 (för att skänka 100 kr) park 200 (skänker man 200 kr) till nummer 72 970 Stort tack för din gåva! REHABILITERING med kvalitet och personlighet PARKINSON Behandling i Spanien Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt behandlingsprogram med svensk personal. Du kan få ersättning för din behandling. Vi hjälper dig! Ring 08-663 33 49 info@enrichedlife.se PARKINSON Behandling i Spanien Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt behandlingsprogram med svensk personal. Du kan få ersättning för din behandling. Vi hjälper dig! Ring 08-663 33 49 info@enrichedlife.se Parkinsonbehandling i Spanien Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt PARKINSON Behandling i Spanien Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt behandlingsprogram med svensk personal. Du kan få ersättning för din behandling. Vi hjälper dig! Ring 08-663 33 49 info@enrichedlife.se behandlingsprogram med svensk personal. Du kan få ersättning för din behandling. Vi hjälper dig! Ring 08-663 33 49 info@enrichedlife.se PARKINSON Behandling i Spanien Enriched Life erbjuder ett kvalificerat och modernt behandlingsprogram med svensk personal. Du kan få ersättning för din behandling. Vi hjälper dig! Ring 08-663 33 49 NU HAR DU RÄTT ATT FÅ FÖRHANDSBESKED OM DIN ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN www.enrichedlife.se PARKINSONJOURNALEN # 4 2016 33 www.enrichedlife.se · Tel 0560-47260 info@frykcenter.org www.frykcenter.org nydanande behandling inklusive alpha-Synucklein, och bildar olösliga proteinaggregat. Jag kommer under 2017 att medverka i en internationell läkemedelsstudie som riktar sig specifikt till parkinsonpatienter med GBA mutationer. I denna kliniska studie testas en ny tänkbar bromsmedicin mot Parkinsons sjukdom som påverkar glucocerebrosidas och förhoppningsvis minskar olösliga proteinaggregat. – Jag arbetar också vidare med att utveckla och implementera nya terapier mot överrörlighet vid Parkinsons sjukdom samt att finna biomarkörer och i förlängningen terapier mot en rad icke-motoriska symtom. När kommer dina forskningsframsteg att komma till nytta för parkinsonsjuka? – Jag genomför i nuläget flera kliniska studier som riktar sig till patienter i olika faser av Parkinsons sjukdom så genombrott kan komma inom en snar framtid. Jag är samtidigt medveten om att det varit många misslyckande att ta fram nya läkemedel och terapier mot Parkinsons sjukdom. Mot denna bakgrund tror jag att studier av grundläggande mekanismer är av kritisk betydelse och jag försöker att vara kreativ och även driva viss basal forskning. Den klinska betydelsen av sådan forskning ligger många år framåt i tiden. – Det sker många förändringar inom sjukvården i Stockholm och det skall bli spännande att utveckla ett nytt kliniskt”- Center of Excellence” för Parkinsons sjukdom i Stockholm. Det beslutades ju nyligen av landstingspolitikerna i Stockholm att man skall göra en särskild satsning på Parkinsons sjukdom i samarbete med Karolinska Institutet. Hörnstenar i detta projekt blir adekvat och uppdaterad behandling av patienter med Parkinson, utbildning och forskning. I detta ”Center of Excellence” kommer vi att uppmuntra patientmedverkan i såväl vård som forskningsprojekt.


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above