Page 34

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> VETENSKAP > Ökad livskvalitet med dans Dans för parkinsonpatienter finns i många former. Ett globalt danskoncept, Dance for PD®, har testats vid Skånes Dansteater. Dansen kan göras sittande eller stående, utan prestationskrav. TEXT VICTORIA LARSSON ST-läkare och doktorand på Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS) FÖR 15 ÅR SEDAN kontaktade en patientförening Mark Morris Dance Group för att de ville börja dansa. Grundtanken var att personer med Parkinson skulle kunna lära sig om sin kropp och balans från dansare som är experter på koordination och rörelse. Det hela började med att två dansare – John Heginbotham och David Leventhal – började leda klasser för sex personer med Parkinson. Utvecklingen därifrån har varit enorm och Dance for PD® är nu ett globalt dansprogram som har etablerat sig i ett flertal länder och berört tusentals personer med Parkinson samt deras närstående. Vid Skånes Dansteater genomfördes i början av 2016 ett pilotprojekt för att introducera dans till personer med Parkinson. De professionella dansarna Laura Lohi och Patrick Bragdell Ericsson är ledare för projektet och har utbildats av David Leventhal enligt metoden Dance for PD®. Redan efter pilotprojektet fanns det ett stort intresse att fortsätta med klasserna hos deltagarna, vilket har kunnat genomföras tack vare finansiellt stöd från regionen. Varannan vecka bjuds det in till dans för personer med Parkinson i Skånes Dansteaters professionella lokaler. Anhöriga är välkomna för den drygt en timme långa klassen med dansarna Laura och Patrick. Klasserna är varierade, kan göras sittande eller stående, innehåller improvisationsmoment, kontakt med andra i rummet och olika gångstilar för att utmana koordinationen och utveckla rörelse genom kreativitet. Det finns inga krav på prestation. Efter klassen erbjuds fika och umgänge vilket är mycket uppskattat. Deltagarna blir även inbjudna att komma och se Skånes Dansteaters föreställningar där de kan känna igen rörelser från sina egna klasser. MED DANSENS FRAMFART har det vetenskapliga intresset ökat för dansens hälsoeffekter. Forskning hos personer med Parkinson har framförallt visat att dans kan förbättra fysiska funktioner som balans, rörlighet och gång. Det finns teorier om att dans har möjlighet att hjälpa patienter att överkomma svårigheter som man vanligen upplever vid Parkinsons sjukdom. Låsningar i rörelseförmågan förbättras oftast till musik och rörelsestrategier som används av dansare kan tillämpas för att underlätta rörelse hos personer med Parkinson. Genom att förbättra den fysiska funktionen kan man även öka självständighet, trygghet och välmående. Hälsa och välmående mäts inte enbart i fysiska prestationer. Enligt Världshälsoorganisationen så definieras hälsa även av psykisk hälsa, aktivitet, deltagande, omgivning och personliga faktorer. För att förbättra livskvaliteten bör man även lägga vikt vid dessa delar, framförallt hos personer som är drabbade av en kronisk sjukdom som drabbar den fysiska hälsan. Det finns begränsad vetenskaplig kunskap om hur dans påverkar andra delar än de fysiska hos personer med Parkinson. Det finns däremot en mängd redogörelser från personer med Parkinson som dansat, deras närstående eller de som leder dessa klasser avseende de upplevda positiva effekterna – både fysiska och psykiska. Man kan bland annat se detta i filmen ”Capturing Grace” från Dance for PD® eller i artikeln om dans på Balettakademin i Stockholm i artikeln i Parkinsonjournalen nr 1 2016. I SAMBAND MED dansklasserna på Skånes Dansteater fick deltagarna en möjlighet att medverka i en enkätundersökning. De tolv personer som valde att deltaga fyllde i en anonym enkät i april och en vid avslutningen i juni. Enkäten innehöll frågor om dansprogrammet och även frågor om hälsa och livskvalitet. Ett instrument som heter SF-36 är väl använt för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och inkluderas i enkäten. Detta består av frågor som personen själv skattar och som sedan sammanställs och ordnas i åtta olika kategorier; fysisk Citat från deltagare i Dans för Parkinson SOCIAL GEMENSKAP l Positivt att under dessa former träffa parkinsonsjuka vänner. l Jag blir glad av dansen och har träffat många positiva människor. l Det har gett mig glädje och något att se fram emot i veckorna. PSYKISKT VÄLBEFINNANDE l Jag är inte rädd för att röra på mig. l Jag är gladare och mer motiverad att bli vän med Parkinsons istället för att ha honom i ryggsäcken. l Jag har känt mig ensam med min sjukdom. Det känns positivt att träffa andra med Parkinson. l Det har påverkat livskvaliteten positivt. l Musiken inspirerar och det är roligt att röra sig till den. FYSISKA FUNKTIONER l Jag tränar mycket oftare och det bidrog nog till min förbättring i hälsa. l Bra att man kan göra det efter egen förmåga. l Stimulans att röra mig mer i vardagslivet. 34 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above