Page 36

Parkinsonjournalen nr 4 2016

> VETENSKAP > Skattning procent 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fysisk funktion Fysiska begränsningar Emotionella begränsningar Vitalitet Psykiskt välmående Social funktion Smärta Allmän hälsa Totalpoäng Före Efter Hälsorelaterad livskvalitet enligt SF-36 för personer med Parkinson som deltagit i Dans för Parkinson. Högre skattning indikerar högre välbefinnande. ”För att leva ett gott liv med Parkinson så behöver man bry sig om mer än fysisk funktion. Även psykisk funktion och social gemenskap påverkar välbefinnandet. Det är därför viktigt att utvärdera nya och alternativa metoder som kan påverka livskvaliteten för de som lever med Parkinsons sjukdom.” utmaning. Många upplever en fysisk förbättring och en större säkerhet i att röra sig. Framförallt så märker man i svaren att personerna har kommit igång med träning även utanför dansklasserna och lever ett mer aktivt liv än innan de började dansa. Det har också gett självförtroende och motivation att röra sig i vardagslivet. FÖR ATT LEVA ETT gott liv med Parkinson så behöver man bry sig om mer än fysisk funktion. Även psykisk funktion och social gemenskap påverkar välbefinnandet. Det är därför viktigt att utvärdera nya och alternativa metoder som kan påverka livskvaliteten för de som lever med Parkinsons sjukdom. Dans är en konstform som kan möta fler behov utöver de fysiska. Personer som deltagit i Dans för Parkinson vid Skånes Dansteater har medverkat i en undersökning som visat att den hälsorelaterade livskvaliteten ökar efter tre månader med dans varannan vecka. Genom att bygga upp självförtroende och rörelsekännedom kan de fysiska begränsningarna bli färre och smärta kan minskas. Att dansa visar sig även stimulera till mer aktivitet och rörelse i vardagen. Rörelse till musik kan vara särskilt bra för personer med Parkinson eftersom en rytmisk och känslomässig stimulus kan hjälpa igångsättningen. Genom oförutsedda rörelsesekvenser och improvisation tränar man även hjärnan. Dansen är en glädje och man kan få bättre självförtroende. Att dansa kan uppmuntra till att utrycka sig själv på ett annat sätt vilket kan leda till att man känner sig värdefull. När man dansar tillsammans lär man sig tillsammans, pratar tillsammans och har möjlighet att inspirera varandra. Detta leder till gemenskap och samhörighet. DANS KAN INTE BOTA Parkinsons sjukdom men det har en möjlighet att förbättra livskvaliteten för dem som lever med sjukdomen. Även andra aktiviteter som intresserar sig för människan som helhet bör prövas och utforskas för personer med Parkinson. Dans för Parkinson fortsätter vid Skånes Dansteater och finns även tillgängligt på ett antal andra orter i Sverige. Tack till alla personer som deltagit i Dans för Parkinson på Skånes Dansteater och som har delat med sig av sina upplevelser. 36 PARKINSONJOURNALEN # 4 2016


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above