Page 37

Parkinsonjournalen nr 4 2016

Parkinsonvård i Västerbotten – med ett specialiserat team Västerbotten är en av de platser i världen där flest personer diagnosticeras med Parkinson. På sjukhuset i Umeå bedrivs avancerad forskning och vård av patienter med hjälp av ett specialiserat team. European Unity Walk, ett initiativ från EPDA. TEXT MONA EDSTRÖM Specialist och forskningssjuksköterska, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Varje år får mellan 80-85 personer i Väster- botten diagnosen Parkinson. I stort sett remitteras alla från länet till Umeå för utredning. 1990 startades en av Sveriges första parkinsonmottagningar i Umeå. Under åren har parkinsonvården utvecklats på många sätt. Bland annat har ett omfattande forskningsprojekt, NYPUM, (NY Parkinson i UMeå 2004) gett erfarenheter som används i arbetet med diagnosticering. Erfarenheterna från detta forskningsprojekt har skapat grunden till den modell som används för diagnostik samt omvårdnad och uppföljning av patienterna. För att förbättra diagnostiken ytterligare har ett nytt forkningsprojekt (PEARL) startats i november 2015. Vid första besöket träffar patienten parkinsonsköterska och läkare som gör en bedömning med bland annat motoriska tester, minnestest, ADL-screening, blodtryck, blodprover m.m. Om misstanke finns fortsätter utredningen med isotopundersökning (Datscan), magnetkameraundersökning, lumbalpunktion, neuropsykologundersökning och frågeformulär. Detta är rutinutredning. OM PATIENTEN SEDAN får diagnosen Parkinsons sjukdom eller atypisk Parkinson (parkinson plus) följs de noggrant under första året enligt följande vårdplan: • Efter en till två månader; besök eller telefonuppföljning av parkinsonsköterska. • Efter tre månader besök hos läkare, kurator och sjukgymnast. Då även erbjudande om remiss till parkinsonkurs på Neuro rehab i Sävar. • Efter sex månader besök hos parkinsonsköterska, arbetsterapeut, dietist. • Efter 12 månader besök hos läkare, parkinsonsköterska och eventuellt logoped. Därefter individuella återbesök och telefonkontakter. Patienterna får träffa parkinsonsköterska och/eller läkare två gånger/år. Efter varje medicinjustering eller insättning av annan medicinering som är relaterat till Parkinson tas en telefonkontakt inom en till två månader av parkinsonsköterskan eller läkaren för uppföljning .Vår filosofi är att det är vi i vården som ska följa upp patienterna till exempel genom telefonkallelse, då är patienterna förberedda med frågor. Många har upplevt detta mycket positivt, att vi bryr oss om hur det går för dem. Detta är en självklarhet när det är vi som är ansvariga för deras vård. Varje vecka diskuteras patientärenden på en teamkonferens. Varje år tar mottagningen emot ungefär 600 patienter. Upptagningsområdet är hela Norra Regionen och även patienter från övriga Sverige som kommer på egen vårdsremiss. VI HOPPAS ATT ALLA patienter i Sverige skulle få samma omhändertagande som de som bor i Västerbotten för det är mycket uppskattat. Vi ser också att det är kostnadsbesparande för vården eftersom vi har sett bland annat minskade akuta inläggningar och besök. Vi har utifrån våra befintliga resurser byggt upp detta omhändertagande tack vare ett stort intresse i teamet för att utveckla och förbättra parkinsonvården. Rehab där inget är omöjligt Rehabcenter Treklöverhemmet är en plats för framsteg, träning och glädje. Ett lite mindre – och ett lite personligare – rehabcenter. Våga prova, tänka nytt och tänja gränser tillsammans med oss. Ring oss på 0522-40 09 12 eller läs mer på www.brackediakoni.se/trekloverhemmet Rehabcenter Treklöverhemmet PARKINSONJOURNALEN # 4 2016 37


Parkinsonjournalen nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above