Parkinsonjournalen nr 4 2020

PARKINSONJOURNALEN # 4 2020 2 > LEDAREN> ELEONOR HÖGSTRÖM ÄR FÖRBUNDSORDFÖRANDE OCH ANSVARIG UTGIVARE FÖR PARKINSONJOURNALEN. P arkinsonförbundet har som övergripan- de mål att verka för att livet för oss med Parkinson och våra närstående ska bli så bra som möjligt. Vi säger ofta hur viktigt det är för oss som har Parkinson att ha kontakt med specia- listkompetenta neurologer, för korrekt diagnos och behandling. Vi påtalar också vikten av att det finns parkinsonteam, där kärnan utgörs av neurolog och parkinsonsköterska. Jag vill gärna stanna upp där ett tag och rikta strålkastaren på parkinsonsköter- skans roll och kompetens. För att få rätt vård och bra vård är tillgången till parkinsonsköterskor av avgörande betydelse. De kompletterar och effekti- viserar parkinsonteamet. Flera av er som läser den här texten svarade på den enkät som Parkinsonförbundet skickade ut i juni i år. Vi ville genom enkäten få en bild av hur våra medlemmars sjukvårdsbehov påverkats av coronapandemin. Vi frågade då också i vilken utsträckning man hade kontakt med specialistlä- kare och parkinsonsköterska. AV DE SOM SVARADE hade 65 procent kontakt med parkinsonspecialist. Ungefär lika många hade kontakt med parkinsonsköterska. Båda siffrorna visar genomsnittet. Fördjupar man sig i siffror- na så bekräftar de talesättet ”Åt den som har ska vara givet.” Av de patienter som träffar en parkin- sonspecialiserad neurolog, har så många som 71 procent också kontakt med en parkinsonsjukskö- terska. Motsvarande siffra för de som träffar en allmänneurolog är 20 procent. Skulle det finnas någon rättvisa här i världen borde förhållandet vara det omvända. Socialstyrelsen anser att parkinsonsjukskö- terskornas funktion är så viktig för vården av personer med Parkinson att det får andra prio- ritet på en tiogradig skala i de nationella riktlin- jerna. Det är klokt använda skattemedel att satsa på fler parkinsonsjuksköterskor. Patienter som har en stabil kontakt med en parkinsonsjuksköterska, vittnar om hur avgö- rande det samarbetet är för att man ska må bra. I DEN SENASTE Parkinsonpodden berättar parkin- sonsjuksköterskan Katarina Andersson hur hon bidrar till patientens välbefinnande och trygghet. Jag rekommenderar varmt alla som har möjlighet att lyssna på podden. Finns på Parkin- sonförbundets hemsida, Facebooksidorna och där poddar annars finns. En bra aktivitet när vintermörkret tätnar. Jag önskar alla ett gott slut på detta år. År 2021 ser jag med spänning fram emot. Då tillträder vår nya generalsekreterare, Jenny Lundström och Parkinsonförbundet har kongress. Möjligheterna är våra. ELEONOR HÖGSTRÖM Ropen skalla – en parkinsonsjuksköterska åt alla ”Patienter som har en stabil kontakt med en parkinsonsjuk- sköterska vittnar om hur av- görande det samarbetet är ...” Vad händer i länsföreningarna? I Parkinsonjournalen försöker vi även spegla vad som händer i förbundets länsföreningar. Men vi behöver din hjälp. Skicka rapporter och bilder till oss så vi kan visa litet av den stora aktivitet som alltid pågår. Hör gärna av dig med ett mail eller brev och kom gärna med förslag på reportage och artiklar. . PARKINSONLINJEN Du som har Parkinson eller är närstående kan prata med andra i samma situation. Du får vara anonym och den som svarar har tystnadsplikt. 08-666 20 77 Måndag och onsdag: 19-21 Tisdag och torsdag: 10-12

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=