Parkinsonjournalen nr 4 2020

ParkinsonJournalen Skeppargatan 52, nb 114 58 Stockholm Härmed utlyses Parkinsonförbundets Kongress 2021 22-23 maj Scandic Star Hotel, Sollentuna Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Kallelse och dagord- ning delges medlemmarna tre månader före kongressen. Läget i coronapandemin kan komma att påverka utformningen av kongressen. På kongressen beslutas om förbundets verksamhet under de närmaste åren och vi väljer ordförande, ledamöter och ersättare. Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud. Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden utses på länsföreningens årsmöte. Alla medlemmar har rätt att närvara i mån av plats, och har yttranderätt vid kon- gressförhandlingarna. Var med och påverka – skriv en motion! Du som är medlem i Parkinsonförbundet har möjlighet att påverka förbundets verk- samhet. Det gör du genom att lämna en motion till kongressen. Motionen ska först vara behandlad av din länsförenings årsmöte, efter beredning av den egna förenings- styrelsen. Om motionen avslagits på länsnivå har du rätt att själv inlämna din motion till för- bundsstyrelsen, med tillägg att den behandlats och avslagits av parkinsonföreningens årsmöte, med angivande av datum och skäl. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars 2021. Skeppargatan 52, 114 58 Stockholm Tel 08-666 20 70 e-post: info@parkinsonforbundet.se www.parkinsonforbundet.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=