Page 29

Reflex nr 4 2016

Tuffa villkor. Även om läkaren rekommenderar en fortsatt sjukskrivning är det inte säkert att försäkringskassan tycker likadant. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON Snåriga regler för sjukpenning I förra numret beskrevs olika insatser som i vissa fall kan minska behovet av sjukpenning och underlätta en återgång till arbetet på hel- eller deltid. Men vilka regler finns för den som behöver vara sjukskriven? På rätt sida reder ut vad som gäller. REFLEX #4 2016 29 iksdagen beslutade i december 2015 att avskaffa den så kallade bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Förändringarna började gälla den 1 februari 2016. Dessa förändringar gäller dock främst den som haft sjukpenning under lång tid, i mer än ett år (365 dagar). Vi ska återkomma till de förändringarna i ett kommande nummer av Reflex. Här reder vi ut vad som gäller för att få sjukpenning innan dag 366. MAN KAN LITE slarvigt säga att ju längre tiden går, desto svårare är det att beviljas sjukpenning. Det beror på att arbetsförmågan så småningom prövas mot även andra arbeten än ens nuvarande. Reglerna säger att man inte ska ta hänsyn till att personen kanske inte i realiteten skulle ha så lätt att få ett annat arbete, eller att det kanske inte finns sådana arbeten på hemorten. Om en sjukdom gör att ens arbetsförmåga sätts ned, har man rätt till sjuklön. Arbetsgivaren har ansvar för de första 14 dagarna efter den första dagen som är en karensdag. Därefter bedömer Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt. Mot uppvisande av läkarintyg går det att få sjukpenning, som innebär 25, 50, 75 eller 100 procents sjukpenning, beroende på hur mycket man kan arbeta. Det går alltså inte att få sjukpenning på exempelvis 10, 20, eller 80 procent. NÄR DET GÄLLER intygen kan man säga att det första frågetecknet kan uppkomma. Det är nämligen inte självklart att bara för att ens läkare anser att ens arbetsförmåga är nedsatt, kommer också Försäkringskassan att verkligen bevilja sjukpenning. För den som beviljas sjukpenning är ersättningen cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Med SGI menas ens förväntade årliga aktuella arbetsinkomst. PÅ RÄTT SIDA Magnus Andersson är koordinator för Neuroförbundets rättsombud och juridiska rådgivning » Ju längre tiden går, desto svårare är det att beviljas sjukpenning. « R ›


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above