Page 30

Reflex nr 4 2016

PÅ RÄTT SIDA Det finns även några situationer när den som inte arbetar får behålla sin tidigare SGI. Det kallas SGI-skydd och gäller till exempel vid studier eller arbetslöshet. Då måste man dock se till att vara anmäld och genom Arbetsförmedlingen aktivt söka arbete. Den sjukpenninggrundande inkomsten har också ett tak. Detta ligger på 7,5 prisbasbelopp per år, vilket motsvarar cirka 27 700 kronor per månad under år 2016. Det betyder att den som tjänar över 27 700 kronor per månad kommer att få mindre än 80 procent av sin inkomst i sjukpenning. Här kan dock en inkomstförsäkring via ett fackförbund i vissa fall ge ett kompletterande skydd. SJUKPENNING UNDER DET FÖRSTA ÅRET: Försäkringskassan 30 REFLEX #4 2016 bedömer rätten till sjukpenning vid ett antal olika fasta tidpunkter. Detta kallas även rehabiliteringskedjan. DAG 1–90, (de första 3 månaderna), har man rätt till sjukpenning om man på grund av sjukdom inte kan utföra sitt vanliga arbete. EFTER 90 DAGAR har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Försäkringskassan kan begära intyg av arbetsgivaren om huruvida de kan erbjuda dig ett alternativt arbete eller inte. Man har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om man kan klara av det trots sin sjukdom. EFTER 180 DAGAR har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden, inklusive anställningar hos Samhall eller med lönebidrag. Undantag från denna jämförelse görs i följande två fall: 4  Om försäkringskassan bedömer att man med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare innan 365 dagar med sjukpenning. 4 Om det är oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara oskäligt om arbetsförmågan långsamt försämras och det innebär att man skulle få svårt att på sikt klara även ett annat arbete. › » Man har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om man kan klara av det trots sin sjukdom. « Temahelg för myastenia gravis (mg) Bollnäs 14 - 16 oktober, även anhöriga är välkomna Välkomna till intressanta föreläsningar med bland andra specialistläkare för mg, docent Anna Rostedt-Punga, som kommer att föreläsa om hur mg-patienten själv kan styra sin vardag, kostens och motionens betydelse vid mg, ny forskning om detta med möjlighet att ställa frågor. Vi utbyter erfarenheter om hur det är att leva med mg och lär av varandra. Vidare har vi stresshantering och tränar avslappning, så vi orkar mer i vardagen. Bild från MG-dagar i Bollnäs 2012, där docent Anna Rostedt Punga också medverkade. Datum: fredag 14 oktober - söndag 16 oktober Plats: Bollnäs Folkhögskola Antal platser: Upp till 25 personer Kostnad: Medlemspris är 1 000 kronor. Kost och logi i enkelrum fredag lunch till söndag lunch ingår. Icke medlemmar/personlig assistens betalar 2 500 kronor Sista ansökningsdag: Snarast Mer information/intresseanmälan: Rosita Wihlborg, tel: 072-226 13 03 eller via e-post: rosita.wihlborg@neuroforbundet.se neuroforbundet.se • info@neuroforbundet.se • tel 08-677 70 10


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above