Page 31

Reflex nr 4 2016

REFLEX #4 2016 31 Det kan också gälla för den som genomgår medicinsk behandling i syfte att förebygga en allvarlig sjukdom. Detta kan till exempel vara fallet om man haft en tumör, där ytterligare behandling krävs för att minska risken för att återinsjukna. Prövningen mot hela arbetsmarknaden kan också skjutas upp så länge rehabilitering pågår efter en särskild rehabiliteringsplan som försäkringskassan godkänt. I DESSA TVÅ fall bedöms alltså din arbetsförmåga fortfarande i förhållande till arbete hos din arbetsgivare. Du kan då få sjukpenning om du inte kan utföra något arbete hos denne. Bra att veta är också att sjukperioderna läggs ihop. Vid bedömningen av sjukpenning kan man alltså redan ha förbrukat dagar i rehabiliteringskedjan ovan. För att perioderna inte ska räknas samman, behöver det ha gått minst 90 dagar mellan två sjukperioder. För den som är arbetslös bedöms arbetsförmågan alltid mot arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. När det gäller egna företagare bedöms arbetsförmågan i relation till det egna arbetet, och efter 180 dagars sjukpenning även i förhållande till arbete som är normalt förekommande. NEUROFÖRBUNDETS RÄTTSOMBUD bistod under år 2015 ett trettiotal medlemmar kring sjukpenning. I ett antal fall gällde det rätten till sjukpenning efter 180 dagar, där bedömningen från medlemmarnas neurologer med flera var att en återgång till tidigare arbete före dag 366 med sjukpenning var rimlig. Trots detta nekade försäkringskassan dem sjukpenning. Personerna hänvisades i stället till arbetsförmedlingen, eller att börja arbeta full tid på det arbete man sjukskrivits ifrån. Frågan är på vilket sätt detta synsätt på sikt främjar den rådande arbetslinjen. I KOMMANDE ARTIKEL i ”På rätt sida” ska vi titta på reglerna för sjukpenning efter 365 dagar. Du som är medlem i Neuroförbundet är välkommen att kontakta våra rättsombud på telefon: 08-677 70 19 för enskild rådgivning. 7 LÄS MER: n Allmänna bestämmelser om sjukpenning – 27:e kapitlet i Socialförsäkringsbalken. n Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10: SfU13, sidorna 7–8 – här beskrivs begreppet oskäligt vid bedömning av arbetsförmågan efter 180 dagar. n Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning samt Sjukpenning och samordnad rehabilitering – Försäkringskassans vägledningar vid handläggning av sjukpenning. SVERIGES FÖRSTA PARKINSONBOENDE I över 10 år har vi på HSB Omsorg drivit och utvecklat ett boende specifikt inriktat för dig med Parkinsons sjukdom eller Atypisk Parkinsonism. Vi välkomnar boende från hela landet och även personer under 65 år. Lägenheterna, lokalerna och inredningen har planerats i samråd med ParkinsonFörbundet. Våra medarbetare är utbildade inom Parkinson och vi är certifierade för vårt kvalitetsarbete, där vi sätter dig som boende i fokus. Vi har utökat antalet platser och har därför kortare kötid. Varmt välkommen till oss! HSB OMSORG Näsbyparks Parkinsonboende Eskadervägen 2, Täby 010-442 16 31 nasbypark@omsorg.hsb.se LEDIGA PLATSER!


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above