Page 32

Reflex nr 4 2016

PÅ PLATS: ALMEDALEN Under årets Almedalsvecka ägde många utmanande samtal och debatter rum. Neuroförbundet var på plats för vårddebatten, för att ge röst åt alla med neurologisk diagnos. Bland annat debatterades regeringens förslag om ändrade sjukpenningsregler. Förslaget fi ck hård kritik och har nu dragits tillbaka. Om inte Neuroförbundets team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurologi i princip inte funnits med på Almedalsagendan. På plats fanns därför en handfull medarbetare och förtroendevalda, som medverkade i fl era olika seminarier kring neurosjukvård och rehabilitering. Två betydelsefulla gruppsamtal ägde rum i utställningstrailern Brainbus som fanns på plats i Visby för tredje och sista året. Det ena frukostsamtalet handlade om teambaserad vård och det andra om bristen på patientlagens genomslag. I höst tar för övrigt Brainbusprojektet slut. I nästa nummer av Refl ex sammanfattar vi de tre årens tänkvärda hjärn turné, som rullat kors och tvärs genom landet och lockat tiotusentals vetgiriga till sig. Under ett välbesökt seminarium arrangerat av Svenskt näringsliv, medverkade Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck och 32 REFLEX #4 2016 passade på att föra fram Neuro förbundets förslag om nytänkande inom arbetsmarknaden när det gäller personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att införa arbetsmarknadsreformen Flexjobb, enligt dansk förebild. Seminariet berörde regeringens förslag om hälsoväxling, som nu dragits tillbaka. Förslaget innebar bland annat att arbets givaren skulle stå för 25 procent av den långtidssjukskrivnes ersättning efter Hektiska dagar om neurovården Opinionsarbete. Neuorförbundet deltog i fl era gruppsamtal och debatter under Almedalsveckan. Kritiken växte ytterligare under slutet av sommaren och den 23 augusti tvingades också regeringen backa och stoppa sitt förslag om hälsoväxling.


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above