Page 33

Reflex nr 4 2016

VÄLKOMMEN TILL MS-SKOLA! REFLEX #4 2016 33 90 dagar. Förslaget mötte hårt motstånd. Inte minst inom funkisrörelsen. Neuroförbundets ordförande mötte i seminariet socialförsäkringsministern. Regeringens idé var att arbetsgivarna skulle ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för de anställda som är långtidssjukskrivna, för att minska sjukskrivningarna. Detta var tänkt att vara en arbetsgivarmorot för att minska risken för misstrivsel och skador av olika slag. Men funktionshinderrörelsen hävdade att detta hälsoväxlingsförslag skulle innebära att personer med funktionsnedsättning får mycket sämre chanser till arbete. Kritiken växte ytterligare under slutet av sommaren och den 23 augusti tvingades också regeringen backa och stoppa sitt förslag om hälsoväxling. I ett annat Visbyseminarium anordnat av Dagens medicin debatterades morgondagens strokevård. En av slutsatserna var att det krävs betydligt mer av nationell samordning för att strokevården ska bli bättre. Dessutom måste den senaste tekniken med trombektomi få genomslag nationellt, eftersom den räddar liv och radikalt minskar risken för större hjärnskador. Vid en trombektomi förs en millimeterliten nätkorg av metall in i det blodkärl i hjärnan där en blodpropp har bildats. Under röntgen och via den tunna kabeln kan man styra den lilla korgen och fånga in blodproppen och dra ut den baklänges, så att skadorna förhindras. Men detta ingrepp måste ske snarast, vilket ställer stora krav på snabba ambulanstransporter med bil eller ännu hellre helikopter. Medlemmars kunskaper värdefulla Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade som representant för patienterna: – Alla som är parter i strokevården måste ta sitt ansvar för att skynda på och se till att vården optimeras. Vi som intresseorganisation kan med våra medlemmars kunskaper om att leva efter en stroke, betyda mycket i det här utvecklingsarbetet. Vi vill bidra och skynda på arbetet för att strokevården ska bli så bra som möjligt över hela landet, sade Lise Lidbäck. Hennes pappa dog av en stroke och hon påpekade också att Neuroförbundet faktiskt nu är med och reviderar de nationella riktlinjerna för strokevården. HÅKAN SJUNNESSON WEBB-TV: Se reportageinslag om Neuroförbundets medverkan under Almedalen 2016 på www.neuroforbundet.se Den rullande utställningen om hjärnans sjukdomar, Brainbus, var också på plats för sista året. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON Stockholms Sjukhem erbjuder MS-skola för dig som har diagnosen multipel skleros. MS-skolan börjar den 3 november och omfattar sex tillfällen med våra olika yrkesprofessioner. Föreläsningar och diskussioner kombineras med din övriga träning på dagrehab. För att delta behövs remiss till neurologisk dagrehabilitering. Din husläkare eller neurolog kan skriva remiss, läs mer på: www.stockholmssjukhem.se/ms-skola Stockholms Sjukhem • Besöksadress: Mariebergsgatan 22 • Telefon: 08-617 12 00


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above