Page 34

Reflex nr 4 2016

har cirka 13 000 medlemmar i ett åttiotal lokalföreningar. ADRESS: Box 49084 100 28 Stockholm BESÖK: S:t Eriksgatan 44 TELEFON: 08–677 70 10 WEBB: www.neuroforbundet.se E-POST: info@neuroforbundet.se Meddela oss när du byter adress och/eller e post. PLUSGIRO FÖR GÅVOR: 90 10 07–5 TF KANSLICHEF: Torborg Wärn NEUROFÖRBUNDETS STYRELSE: Förbundsordförande: Lise Lidbäck Första vice ordförande: Bengt Olsson Andra vice ordförande: Johanna Andersson Kassaförvaltare: Kent Andersson Ordinarie ledamöter: Johan Gunnarson Uno Johansson Gunilla Nilsson Petra Nilsson Suppleanter: Ingrid Johansson Kerstin Kjellin Ewy Lundsten Falk Valberedning: Kathleen Bengtsson-Hayward Eva Halleus Anders Jonsson Lars Lemon E-POST TILL STYRELSEN fornamn.efternamn @neuroforbundet.se 34 REFLEX #4 2016 Profiler på Neurodagen. Bordtennisspelaren Anna-Carin Ahlquist, komikern Jesper Odelberg och artisten Louise Hoffsten deltar på årets Neurodag. Den 28 september uppmärksammar Neuroförbundet den årliga Neurodagen som instiftades 2011. I år på femårsjubileet hålls en rad lokala temadagar och arrangemang veckan före och efter den 28 september. Mycket händer på Neurodagen unt om i landet uppmärksammas Neurodagen med olika program och föreläsningar. R Dels med hjälp av ekonomiska medel som lokalföreningarna sökt från Neuroförbundets fond, men också helt egenfinansierade event. Kartan här intill är indelad i olika färger och respektive färg motsvarar de administrativa sjukvårdsregionerna. 7 LÄS MER: För mer detaljer om respektive event, se de lokala föreningssidorna på www.neuroforbundet.se KARTA: WIKIMEDIA COMMONS


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above