Page 36

Reflex nr 4 2016

FÖRBUNDSNYTT 36 REFLEX #4 2016 Hjärngympa. Stefan Käll från Neuroförbundet utmanades i schack. Den första aktivitetsveckan för ungdomar i projektet Funka utan skam har genomförts av Assyriska riksförbundet i samverkan med Neuroförbundet. Lägerveckan ägde rum på DHR:s anläggning Sommarsol utanför Ängelholm och fylldes av olika aktiviteter. FIFH Malmö, idrottsförbundet för personer med funktionshinder, arrangerade golf, basket, bad inomhus, schack, pianospelande och frågesporter för de 20 barnen och ungdomarna som var med. Projektet Funka utan skam ska ge acceptans för funktionsnedsättning bland svensk-assyrier och andra nysvenskar med en funktionsnedsättning. Dessutom ska det ge dem en bättre självbild. Det är Assyriska riksförbundet i Sverige som har beviljats ett tvåårigt projekt av Allmänna arvsfonden för att bryta tabun och stärka personer med utländsk bakgrund med funktionsnedsättning. 7 uNeuroförbundet sänder ut alltmer viktig information digitalt genom nyhetsbrev med dagsfärsk information om det senaste inom neurologin. Har du en mejladress? Anmäl denna till medlemsregistret genom att mejla till: medlemsuppgifter@neuroforbundet. se. Glöm inte att ange namn och adress, eller medlemsnummer. 7 I detta nummer av Reflex bifogas en medlemsundersökning från Neuroförbundet. – Svara på den. Vi vill gärna veta vad så många medlemmar som möjligt tycker om vårt arbete, säger PJ Tjärnberg som ansvarar för medlemsundersökningen. Till alla medlemmar i Neuroförbundet som inte finns registrerade med mejladress, bifogas ett undersökningsformulär med detta nummer av Reflex. Här kan alla svara på en rad olika frågor, som sedan skickas in i bifogat frankerat kuvert. Svaren sammanställs sedan på Neuroförbundet. – Nästa år är det kongress där vi ska lägga fram en långsiktig handlingsplan med förslag till vår framtida verksamhet och prioritering av våra resurser. Här kan allas svar spela roll för prioriteringarna, säger PJ Tjärnberg. Bra möjlighet att påverka – Tidigare medlemsundersökningar har gett oss värdefull information om vilka områden som är viktigast för medlemmarna. Vi är också intresserade av att få information om medlemmarnas relation till lokalföreningen, medlemmarnas engagemang just nu eller framtida engagemang. Förra gången, 2013, var svarsfrekvensen på medlemsundersökningen knappt 40 procent. – Vårt mål är att långt fler vill delta denna gång. Ta chansen och gör din röst hörd och delta i utformningen av framtidens Neuroförbund, säger PJ Tjärnberg. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i vårt allmänna nyhetsbrev och fortsatta artiklar i Reflex. 7 Missa ingen information – meddela din mejladress Ny medlemsundersökning på gång Många aktiviteter på första lägerveckan Sportigt läger. Rullstolsbasket var en av många aktiviteter. FOTO: STEFAN KÄLL


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above