Page 37

Reflex nr 4 2016

Till minne. Thorbjörn Fälldin var engagerad i MS-förbundet. Tidigare förbundsstyrelseledamoten Thorbjörn Fälldin avliden REFLEX #4 2016 37 Vikten av stöd och rehabilitering N eurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. Vid rehabilitering skapas förutsättningar för att personer med förvärvad funktionsnedsättning ska återfå så mycket som möjligt av de förmågor de hade före sjukdom eller skada. Neuroförbundet arbetar på alla områden inom neurologi. Vi har ett brett kontaktnät inom såväl profession, med samarbetspartner, samt aktörer inom exempelvis assistans och rehabilitering. NÄR DU SKÄNKER en gåva till Neuroförbundet kan du bestämma ändamål själv. Vi stödjer forskning, rehabiliterings och rekreationsinsatser för att personer med neurologiska diagnoser ska kunna leva ett lättare liv och att både de och deras anhöriga ska få sina behov tillgodosedda. En självklar mänsklig rättighet, tycker vi inom Neuroförbundet. För att kunna hålla kontinuitet och för att kunna planera våra aktiviteter och insatser i olika frågor som berör detta, så blir det alltmer viktigt att vi får stöd. Ekonomiskt stöd från personer som också anser att detta är viktigt och som vill vara med och stödja genom gåvor. DET BÄSTA FÖR oss är om du blir månadsgivare, vi behöver fler! Kan du skänka 50 kronor i månaden? Du anmäler dig enkelt via neurogavan.se/manadsgivare/ Min förhoppning är att du vill vara med och skapa ett lättare liv för personer med neurologiska sjukdomar/skador. Varmt tack på förhand, för ditt stöd till ett viktigt arbete! 7 PETER WINBERG insamlingsansvarig, Neuroförbundet » När du skänker en gåva kan du bestämma ändamålet själv. « FÖRBUNDSNYTT uSveriges tidigare statsminister och centerpartiledare Thorbjörn Fälldin avled i somras i en ålder av 90 år. Han var även under en kort period i början av 1960-talet ledamot i Neuroförbundets och NHR-fondens styrelser, när förbundet hette MS-förbundet respektive MS-fonden. Thorbjörn Fälldin var även aktiv i rehabiliteringsanläggningen Humlegårdens styrelse i Sigtuna, när verksamheten där började komma i gång. Det var möjligt bland annat tack vare en ekonomisk grundplåt från förbundets MS-fond, Sigtuna stad och ett banklån. Dåvarande föreståndaren och förbundsstyrelseledamoten Allan Salmén minns Fälldins gärning. – Vi hade stor nytta av Thorbjörn Fälldin som styrelseledamot. Han var en engagerad person och vi uppfattade honom som en hederlig karl man kunde lita på, berättar Allan Salmén. – På den tiden var det vanligt att ”kändisar” från politiken eller höga tjänstemän engagerades till våra styrelser. Thorbjörn Fälldin var inte med i vårt styrelsearbete så många år, men mitt intryck är att han fortsatte att hålla kontakt och hade ett intresse för vår verksamhet. – Det framkom exempelvis några år senare när vi inom förbundet arbetade för att få en rehabiliteringsanläggning i Norrland. Då vet jag att Thorbjörn Fälldin försökte hjälpa till. Det slutade dock med att ett enskilt landsting startade Björkgården Sävar i Umeå. Fälldin gästade också en förbundskongress som statsminister 1982 och då framkom att han visste vad han talade om när det gäller neurologisk rehabilitering, berättar Allan Salmén. ANNE THELANDER Profilen Karl Grunewald död uEn annan profil inom funkisrörelsen som gått ur tiden i sommar är Karl Grunewald, som avled den 15 juni 95 år gammal. Han anses vara en av de personer som verkligen gjort mycket för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. Han var en av personerna som drev fram omsorgslagen på 1980-talet som utvecklades till LSS på 1990-talet. 7 Förbundskansliet får ny ledning uDet senaste halvåret har förbundskansliets organisation utvärderats. En viss förändring sker nu efter ett förbundsstyrelsebeslut. Generalsekreterartjänsten ersätts av en kanslichefstjänst, med större fokus på förbundets interna arbete. En extern rekrytering av en kanslichef har påbörjats och under tiden uppehåller Torborg Wärn uppdraget som tillförordnad kanslichef. Den tidigare generalsekreteraren Marit Jenset övergår till en förbundsanställning med uppgift att bland annat fokusera på förbundets intäkter. 7


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above