Page 45

Reflex nr 4 2016

Mot framtiden. Drömmen om en högre utbildning riskerar att gå om intet om inte universitet och högskola ger stöd till elever med en dold funktionsnedsättning. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON SISTA ORDET är ett utrymme för debatt i Refl ex. Åsikter som förs fram här står för respektive författare/organisation. DISKUTERA PÅ: www.neuroforbundet.se/community REFLEX #4 2016 45 Funka för livet Bilanpassning med omtanke – hela vägen Fordonsanpassning för dina behov Vi erbjuder trygghet och enkelhet genom att följa dig genom hela processen till ett anpassat fordon som stämmer överens med dina behov. Utredning/utprovning, myndighetskontakter, köp och leverans av färdigt fordon är en del av vårt omfattande åtagande – alltid med dina behov i fokus. Kontakta Lars-Åke Johansson på Funka för livet. Funka för livet Fordonsanpassning för dina behov 0470-78 74 30 • info@funkaforlivet.se • www.funkaforlivet.se Lars-Åke har 30 års erfarenhet från anpassning av olika fordonstyper. lan socialförsäkringssystemets olika krav. Viljan att läsa i hög fart kan leda till att socialförsäkringssystemet kommer i konfl ikt med arbetslöshetskassan. Skulle det visa sig att man läser på helfart riskerar man att förlora sin aktivitets eller sjukersättning och samtidigt bränna ut sig. En annan utmaning är att hantera den stress det innebär att hitta ett jobb och att försörja sig mellan kurserna för att få ekonomin att gå ihop. Man lever i en konstant ekonomisk stress av att ständigt behöva hålla på att planera och arrangera tillvaron. Men att läsa ett program, exempelvis socionom programmet, på sju år i stället för tre och ett halvt år, innebär också risk för förändringar i programmets upplägg. Programmet ändras. Kurser förändras och kastas om. Pedagogiken förändras. I en kurs kan undervisningen bygga på mindre grupper och gemenskap för att efter en omläggning bygga på föreläsningar i stora grupper. Därför måste det fi nnas olika former av stöd att tillgå. Ett är att studenten har en coach eller en handledare att samtala med om hur studierna ska planeras. Ett annat kan vara att träffa studenter i en liknande situation. Frågor som kan diskuteras är exempelvis när man ska berätta för kurskamrater att man har en dold funktions nedsättning och läser på annorlunda villkor och vad man i så fall kan få för reaktioner. 7 » Det måste fi nnas olika former av stöd att tillgå. En är att studenten har en coach eller en handledare att samtala med om hur studierna ska planeras. «


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above