Page 8

Reflex nr 4 2016

» Visst har vi stora utmaningar med en ökad andel åldrande befolkning, många nya personer i vårt land och fl er som kommer att leva med olika funktionsnedsättningar. Men jag är inte oroad, trots att det fi nns press på vårt välfärdssystem just nu. « Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister › samhet, understryker hon och tycker att det hade varit roligt att få vara med och inviga det nya kulturhuset där. Hon var också med i den verksamhet som Svenska kyrkans ungdom arrangerade i Bergsjön. – Det blev då ett ganska självklart nav för oss som var intresserade av kultur på olika sätt och det var också en del av tryggheten i min uppväxt, konstaterar Annika Strandhäll. 8 REFLEX #4 2016 Bilanpassning efter dina förutsättningar. www.woodstar.se Ska klara stora utmaningar Det fi nns en oro här hemma över att det sociala skyddsnätet i Sverige är hotat och monteras ned. Inte minst bland människor i funktionshindersfären. Men Annika Strand häll tonar ned orosmolnen. – Visst har vi stora utmaningar med en ökad andel åldrande befolkning, många nya personer i vårt land och fl er som kommer att leva med olika funktionsnedsätt ningar. Men jag är inte oroad, trots att det fi nns press på vårt välfärdssystem just nu. – Vi måste få ut många fl er personer med funktionsnedsättningar i arbete och jag skulle vilja säga att många av dem utgör en stor outnyttjad potential som arbetskraft för vårt land, säger hon och fortsätter: Tror på svenskt guldläge – Om vi gör rätt saker nu, genom att skapa justa hälsofrämjande arbetsplatser och skapa bra ingångar till arbete och bostad för människor som nu sökt sig till Sverige de senaste åren, hävdar jag att det utgör ett guldläge för Sverige, anser socialförsäkringsministern. Hon pekar på de europeiska ländernas demografi ska problematik med en åldrande befolkning och få födslar. – Vi behöver därför fl er i arbete framöver som ska försörja och jobba för alla de som är och blir pensionärer. Fackföreningsbakgrund ger kunskap Annika Strandhäll har sin bakgrund i fackföreningsrörelsen, som förbundsordförande för kommunaltjänstemännen. – Jag vet därför att kommun och lands Rättvist. ”Vårt gemensamma trygghetssystem ska fungera för alla”, säger Annika Strandhäll (S) , här på


Reflex nr 4 2016
To see the actual publication please follow the link above