Page 12

Reflex nr 5 2017

Lagkapten igen ”Jag tar gärna på mig ledartröjan för teamet”, säger Lise Lidbäck som enhälligt valdes om till förbundsordförande på Neuroförbundets kongress. 12 REFLEX #5 2017 är det kittlar i magen, som det gör på mig nu inför Neuro:s framtid, då känns det bra. Jag är en lagspelare, men tar gärna på mig ledartröjan för teamet. Det känns fantastiskt med nytt förtroende att få leda vårt förbund de kommande fyra åren, säger förbundsordförande Lise Lidbäck. Med ett rungande ”ja” valdes Lise Lidbäck om till förbundsordförande för Neuro. Det är det nya förkortade organisationsnamnet för Neuroförbundet. Också det beslutet, t idigare fattat av förbundsstyrelsen i samarbete med kanslipersonalen, togs emot positivt. Den omvalda ordföranden ser stora vinster med detta eftersom den utåtriktade kommunikationen blir mer kärnfull också för lokalföreningarna. – Vi har mycket viktigt arbete framför oss de närmaste åren, så det är bara att hugga i och fortsätta det stora framtidsarbete vi påbörjade 2013, säger Lise Lidbäck ivrigt. Vid kongressen 2013 byttes organisationsnamnet helt, från NHR, (Neurologiskt handikappades riksförbund) till Neuroförbundet för att vara ett aktuellt och modernt förbund även till namnet. Paraplyorganisation skapas Även förbundets övergripande målsättning har justerats, från ”Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi” till att Neuro nu ska vara ”Sveriges första paraply organisation inom neurologi”. Detta gör förbundsordföranden förhoppningsfull: – Det kändes så tydligt att vi är samstämmiga i stort och redo för att jobba framåt med ny inriktning på vissa fokus områden. Kongressen tog bland annat enhälligt det viktiga beslutet att utveckla oss till mer av en paraplyorganisation. Det gör att exempelvis olika diagnos föreningar också kan bildas och ha sin verksamhet i samverkan med oss. – Med detta underlättar vi för alla som har specialintressen inom neurologins område att kunna få en föreningstillhörighet för gemensamma frågor i livet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det i grunden är våra stadgar och vår förbundsstyrelses rambeslut som gäller för vår totala verksamhet, betonar förbundsordföranden. SPSMA ger erfarenheter Lise Lidbäck har själv en neurologisk diagnos, SPSMA (scapuloperoneal spinal muskel atrofi). Efter att ha levt med diagnosen SMA III i närmare 25 år, fick hon för två år sedan via genetiskt test en ny diagnos. Enligt Centrum för klinisk genetik på Karolinska sjukhuset i Solna, är hon den hittills enda i Sverige som fått den diagnosen fastställd. Som barn märkte hon inget speciellt, förutom en viss klumpighet. Symtomen accelererade i 25-årsåldern och med åren har hennes muskelfunktionsnedsättning ökat. I dag är hon rullstols användare på heltid. Hon har ingått i förbundets styrelse de senaste åtta åren och har sett de försämrade livsvillkoren för personer med en funktionsnedsättning också på nära håll inom familjen. År 2007 förlorade hon båda sina föräldrar med tre veckors mellanrum. Pappan drabbades av en stroke och mamman hade TEXT & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON › N Ålder: 54 år. LISE LIDBÄCK Familj: Maken Bengt och barnen Madeleine, 27, och Christoffer, 29. Hon har dessutom fem fadderbarn ute i världen. Senast lästa bok: ”Min hemlighet” av Petter Stordalen Intressen: Många, men några är att vara ute i naturen, matlagning och textilt skapande i alla möjliga former. Förebilder: Min farmor Anna-Lisa, som visade mig vad kärlek och omtanke är. Hon är med mig i allt jag gör och Maria Johansson, ordförande för Lika Unika, vars brinnande samhällsengagemang aldrig slocknar. En visdom: Är man påläst i ett aktuellt ämne, har man alltid på fötterna. I det ligger kunskap och makt att påverka. Aktuell: Omvald ordförande för Neuroförbundet, Neuro. PORTRÄTTET Kalldusch. Lise Lidbäck får sig en skur i Icebucket challenge, en insamling till förmån för als-forskning. FOTO: PETER WINBERG


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above