Page 16

Reflex nr 5 2017

NEUROKONGRESSEN Här presenteras de tolv personer som valts in till förbundsstyrelsen i Neuroförbundet, nio ordinarie och tre ersättare. De ska representera förbundet fram till kongressen 2021. Reflex presenterar här några av deras viktiga prioriteringsfrågor. Så vill nya styrelsen leda Neuro in i framtiden Lise Lidbäck 54 år, från Solna, Stockholm (ordförande, omvald). Q Beskriv dig själv Handlingskraftig, hängiven, social och kommunikativ. Har egen diagnos SPSMA. Bland nära anhöriga har det funnits stroke, parkinson, psp och epilepsi. Q Vilka är de viktigaste frågorna? Fokus på neurosjukvård, forskning och rehabilitering. Ökad opinionsbildning och utökad medlemsdemokrati. Ett verkligt aktivt och växande föreningsliv och rekrytering av fler medlemmar. Värna LSS och rätten till personlig assistans. Få bort åldersdiskrimineringsgränsen 16 REFLEX #5 2017 65 år. Q Vad kan förbundet göra bättre? Vara ännu synligare i debatten och verka på fler plattformar. Vår synlighet i olika typer av media ska fortsätta att öka. Vi ska fortsätta att bygga på våra snabbt växande nätverk inom våra intressefrågor och olika typer av samverkan och samarbeten. Vi ska också lägga stor kraft på framtidens föreningsliv. Johanna Andersson 35 år, från Västerås (1:e vice ordf, omvald). Q Beskriv dig själv Envis, glad, stark och tålmodig. Har NMD-diagnosen Limbgirdle muskeldystrofi (skulderbäcken muskeldystrofier). Driver eget assistansföretag och en egen butik och är anställd av Independent Living Institute. Q Vilka är de viktigaste frågorna? Frågor som rör rätten till egna val och rätt att delta i samhället på sina egna villkor. Då jag själv har assistans dygnet runt, brinner jag extra mycket för den frågan. Jag är också väldigt engagerad i tillgänglighetsfrågor. Q Vad kan förbundet göra bättre? Vi kan bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt arbete vi gör både i våra föreningar och i förbundet. Vi kan utveckla vår organisation mer för att passa vår nutid bättre och utveckla föreningslivet så att fler medlemmar känner samhörighet. Johan Gunnarson 44 år, från Solna, Stockholm (2:e vice ordf, omvald). Q Beskriv dig själv Framtidsinriktad, strategisk, innovativ och strukturerad. Har egen diagnos muskelsjukdom FSHD, Facioskapulohumeral muskeldystrofi. Utbildad ingenjör för projektledning. Q Vilka är de viktigaste frågorna? Att vi startar en resa där framtidens föreningsliv formas. Att vi vågar prioritera för att vara tydliga och självklara inom området neurologi. Q Vad kan förbundet göra bättre? Neuroförbundet kan bli ännu bättre på att uppmuntra och tillvarata engagemang hos både nya och gamla medlemmar. Neuroförbundet borde ännu mera kunna uppfattas som ett förbund som man vill stödja, även om man inte har egen diagnos. Gunilla Nilsson 55 år, från Enskede, Stockholm (omvald). Q Beskriv dig själv Målmedveten, nyfiken, empatisk och engagerad. Har egen neuromuskulär diagnos, FSHD, Facioskapulohumeral muskeldystrofi. Utbildad ekonom och har varit enhetschef på Ekonomistyrningsverket. Q Vilka är de viktigaste frågorna? Opinionsarbete – påverka politiska beslutsfattare. Medlemsstöd – ge stöd i vardagsfrågorna kring utbildning, arbete, familj, assistans, tillgänglighet och hjälpmedel för de med neurologisk sjukdom eller skada. Föreningslivet i framtiden – vi behöver bli starkare genom att bli fler. Q Vad kan förbundet göra bättre? Vidga vyerna med öppnare föreningsliv, nya mötesformer och forum för att engagera gamla och nya medlemmar. Satsa på att skapa mötesplats för barn- och ungdomar med neurologiska funktionshinder.


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above