Page 24

Reflex nr 5 2017

Operation bästa bot mot inkontinens Vi anpassar för din frihet 24 REFLEX #5 2017 Åtta av tio som genomgår en kirurgisk behandling mot inkontinens botas. Det gör kirurgi till den i särklass säkraste behandlings metoden mot inkontinens i jäm förelse med övriga behandlingar. Det visar professor Ian Milsoms systematiska genomgång av den globala inkontinensforskningen mellan åren 2005–2015. ör många med neurologiska diagnoser tillkommer inte sällan mer eller mindre problem med inkontinens, när nerver och muskler förtvinar och förstörs även i bäckenbottenregionen. För att studera hur de olika behandlingsmetoderna mot inkontinens fungerar i längden, har professor Ian Milsom vid Sahl grenska universitetssjukhuset i Göteborg gått igenom tio års insatser i världen. Det handlar om det stora medicinska och mänskliga problemet med urin- och avföringsinkontinens. En halv miljon personer i Sverige lider av inkontinens i olika grad. Genom den allt högre genomsnittsåldern i befolkningen, kommer detta problem att öka, eftersom fler får dessa komplikationer med åren. – Om man bortser från kirurgin finns det tyvärr inga lyckade behandlingsresultat än och forskningen kring inkontinens måste öka rejält, för att lyckas bättre. Dessvärre är detta inget glamoröst forskningsområde, vilket ger få forskare, resonerar professor Ian Milsom. PROFESSOR IAN MILSOM är alltså positivt överraskad över resultaten med de senaste årens kirurgiska behandlingsmetoder, som delvis utvecklats i Sverige. Hela åtta av tio, 82 procent av patienterna blir hjälpta. Därefter ser det betydligt mörkare ut. På andra plats kommer bäckenbottenträning där drygt hälften får effektiv symtomhjälp (53 procent), följt av läkemedelsbehandling på 49 procent. Sämsta behandlingsresultat uppnås med så kallade bulkmedel, där bara 37 procent av behandlade patienterna blev hjälpta. Den metoden innebär att personen ges injektioner med F FORSKNING Ian Milsom är professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg » Om man bortser från kirurgin finns inga lyckade behandlingsresultat än. « Metodvägen 8, Mölnlycke. Tfn 031-57 22 90. starmobility.se Personlig fordonsanpassning


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above