Page 26

Reflex nr 5 2017

VARDAGSLIV » Jag vill visa att det går att komma tillbaka « 26 REFLEX #5 2017 et är engelskalektion i Afasi föreningens lokaler och lärare för dagen är Neuroförbundets medlem Mathilda Cederlund. Hon drabbades själv av afasi e fter en stroke för snart tio år sedan och har genom envishet och träning lyckats återerövra sitt talspråk. Stämningen är lättsam i klassrummet och de tio eleverna denna dag svarar så gott de kan på de uppgifter hon ger dem. Vardagshumor är ett bra verktyg och skratten klingar i luften. Johan Sundén är en av eleverna och det märks att han vet vad han ska svara, men får kämpa frenetiskt med att få orden rätt ur sin mun. – Jag har mycket att leva för och ska kämpa mig tillbaka till ett så bra vardagsliv som möjligt igen, säger han Johan Sundén blandar orden ibland och får leta efter rätt ord. Han prövar att säga vad han vill säga, men ibland blir det fel och då och då rent obegripligt. Han hör själv att fel ord kommer ut och blir irriterad över att han inte kan säga det han tänker. Talträning ger resultat Det är just detta som är ett stort problem för den som drabbats av afasi. Man vet vad man vill säga, fast ut kommer det inget, eller obegripligheter för andra. Men forskning och praktik visar tydligt att talträning ger resultat och hjärnan lär sig med tiden att kompensera för de områden som inte längre fungerar. Man får helt enkelt lära sig att prata på nytt. Att förlora talförmågan, afasi, uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Orsaken kan vara en stroke, alltså en blodpropp eller blödning i hjärnan, men också en hjärntumör eller hjärnskada efter en trafikolycka, idrottsskada eller våld mot huvudet. En person med afasi har varierande svårig heter med att tala, förstå tal, läsa och/ eller skriva, men har ofta oförändrat intellekt. Många med afasi har också andra nedsatta funktionsförmågor kognitivt och fysiskt. Johan Sundén fick först afasi som bisymtom och sedan också epilepsi, efter den svåra blodproppen, stroken. Han tar fram sin smartphone och visar några bilÅrligen får cirka 9 000 personer afasi i Sverige och förlorar hela eller delar av sin talförmåga. En tredjedel är i yrkesverksam ålder och en av dem är 31-årige Johan Sundén. Han fick afasi efter en svår blodpropp i hjärnan under en fotbollsmatch för drygt sex år sedan. På sin väg att återerövra sitt helt förlorade talspråk, har han skapat sitt alias ”thestrokeman” på Instagram. TEXT & FOTO: HÅKAN SJUNNESSON D Lektion pågår. Johan Sundén lär sig tala igen tillsammans med läraren Mathilda Cederlund, som även hon drabbades av afasi efter en stroke. ›


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above