Page 32

Reflex nr 5 2017

har cirka 13 000 medlemmar i ett åttiotal lokal föreningar. ADRESS: Box 49084 100 28 Stockholm BESÖK: S:t Eriksgatan 44 TELEFON: 08–677 70 10 WEBB: www.neuroforbundet.se E-POST: info@neuroforbundet.se Meddela oss när du byter adress och/eller e-post. PLUSGIRO FÖR GÅVOR: 90 10 07–5 KANSLICHEF: Kristina Niemi NEUROFÖRBUNDETS STYRELSE: Förbundsordförande: Lise Lidbäck Övriga ordinarie ledamöter: Johanna Andersson Johan Gunnarson Uno Johansson Patrik Magnusson Gunilla Nilsson Petra Nilsson Karin Rudling Peder Westerberg Suppleanter: Ann Bubère Kerstin Kjellin Therése Lange Valberedning: Bengt Olsson (sammankallande) Alexandra Fransson Marie Bager Mari Johansson Kristina Törnblom E-POST TILL STYRELSEN fornamn.efternamn @neuroforbundet.se 32 REFLEX #5 2017 Miljonutdelning till neurologisk Under Neuroförbundets kongress närvarade ett arrangörsteam från Hensmåla triathlon som fick äran att dela ut 500 000 kronor från Neuroförbundets fond till den als-forskning som neuro logen Caroline Ingre på Karolinska ansvarar för. Även fysio terapeuten Anne Wickström fick motsvarande summa i ett stipendium från fonden för att undersöka lämplig träning vid multipel skleros (ms). Hensmåla triathlon arrangerades för sjätte året i somras och deltagaravgifterna har skänkts till forskningen kring den neurologiska diagnosen als via Neuroförbundets fond. Tävlingen hålls i Hensmåla i närheten av Tingsryd i södra Småland och alla deltagarna både springer, cyklar och simmar. Lennart Arnesson med familj är initiativtagare till eventet och bakgrunden är att Lennarts syster har utvecklat diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. De har fått hela bygden att engagera sig som funktionärer till den årliga tävlingen som i år samlade cirka 150 deltagare. Jobbat nära Andersen i Umeå Caroline Ingre är neurologläkare på Karolinska sjukhuset och hon har jobbat nära sin kollega Peter Andersen vid Umeå universitetssjukhus, som är världsledande på den genetiska forskningen kring als. Andersen fick en miljon kronor från Neuro förbundets forskningsfond 2014, för att utveckla forskningen kring den genetiska kopplingen till als. Caroline Ingre höll ett rörande tacktal för stipendiet och berättade om sin relation till de patienter med als och deras familjer som hon möter. Diagnosen als är livsförkortande och när den drabbar någon, behöver hela familjen stöd i framtiden. – När jag nu vet att en stor del av stipendiesumman kommer från Hens måla triathlon, känns det extra värdefullt. Det är så många som vill att vi försöker lösa gåtan till varför sjukdomen als uppstår, säger Caroline Ingre. Ms-forskning. Fysioterapeut Anne Wickström fick 500 000 kronor för att studera lämplig träning för personer med multipel skleros (ms). Als-forskning. En delegation från Hensmåla triathlon Caroline Ingre för forskning kring amyotrofisk lateral


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above