Page 37

Reflex nr 5 2017

Miljonsatsning på nytt forskningshus XSahlgrenska universitetssjukhuset har invigt ett nytt forskningshus på Mölndals sjukhus för 250 miljoner kronor. Det 7 000 kvadratmeter stora huset rymmer medicinsk forskning och rehab- och omvårdnadsforskning. Här finns bland annat ett laboratorium för att studera personers gångmönster och ett kliniskt träningscentrum där medarbetarna kan öva färdigheter. Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter, Care, kommer också att kunna använda sig av de nya lokalerna. Här pågår forskning om hur personer som är förlamade eller amputerade ska få nya möjligheter att röra sig. Med rätt assitans får du bättre livskvalitet. Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig genom att ge dig i särklass bästa service ĚĞŶĂWĞƌƐŽŶůŝŐƐƐŝƐƚĂŶƐϬϴͲϳϯϱϱϯϯϬ^ŬLJƩĞŚŽůŵƐǀćŐĞŶϮ͕ϭϳϭϮϳ^ŽůŶĂ REFLEX #5 2017 37 NÄTVERK | EPILEPSI Nya riktlinjer behövs för att förbättra vården XNär man som jag haft epilepsi hela livet, tänker man inte så mycket på sin diagnos, den har ju alltid funnits där. Då är det lätt hänt att bara köra på som vanligt. Men i vintras fungerade plötsligt inte medicinen för mig. Jag blev helt utslagen och fick läggas in på sjukhus. Vården fungerade bra och jag fick uppföljning och träning av sjukgymnast. Jag blev inte bara liggande i en sjukhussäng, vilket ju inte hjälper en att bli frisk. Under våren och sommaren körde jag på som vanligt igen, men tog i för mycket och tröttade ut mig. I samband med en resa blev jag tvungen att åka ut och in på akuten – två gånger inom tolv timmar – i en annan del av landet. Att gång på gång komma in till en akutmottagning är inte kul för någon. Men värre är när personalen kan för lite om hur de ska hjälpa mig – och inte vill ta hjälp av en neurolog. Mitt mantra blev: ge mig ingen medicinman, ge mig en neurolog! Det gäller att stå på sig, för det var långt ifrån självklart att jag skulle få hjälp av en neurolog. Någon uppföljning och träning var det inte heller tal om denna gång. JAG VET ATT det är brist på neurologer, men varför kan inte en akutmottagning på ett ganska stort sjukhus ha ordnat en neurolog som har bakjour? Någon som kan komma och hjälpa de läkare som inte kan så mycket om exempelvis epilepsi. Då hade jag inte behövt komma tillbaka en andra gång, med ett nytt anfall tolv timmar senare. Det kan inte bara vara jag som behöver neurologisk kompetens på en akutmottagning. Som patient är det viktigt att ha ett bra team att kunna vända sig till. Neurologen behöver inte göra allt eller svara på mina frågor. Det är min erfarenhet, bland annat efter det att jag fick en vagusstimulator inopererad. Teamet som fanns där operationen » Det kommer sätta fart på sjuk vårdens beslutsfattare. « gjordes, har nu lärt upp sina kollegor i min hemstad Luleå, så att jag inte alltid behöver åka till Umeå. En vagusstimulator är en liten apparat, som liknar en pacemaker. Vagusstimulatorn skickar elimpulser till vagusnerven i halsen. Via den nerven går signaler till hjärnan för att bromsa nervcellsaktiviteter, som kan orsaka epilepsianfall. NEUROLOGI ÄR ETT stort område, där även neurologer behöver specialisera sig. Jag ser fram emot att Social styrelsens nationella riktlinjer för epilepsi blir klara. De kommer att sätta fart på sjukvårdens beslutsfattare, så att mer resurser kommer till epilepsivården och att skillnaderna i vård mellan olika delar av landet inte längre blir så stora. BOBBY ELIASSON Diagnosstödjare för epilepsi ` e-post: bobby.eliasson@neuroforbundet.se med all respekt. Din trygghet i centrum! www.adena-assistans.se Kontakta oss: Senaste nytt... Du som är medlem i Neuroförbundet vet väl om att du kan få de senaste nyheterna inom neurologi? Vi bevakar kontinuerligt nyhetsflödet om neurologi och sammanställer relevanta nyheter kring våra olika diagnosområden. Nyhetsbreven skickas ut via e-post, vilket är miljövänligt, snabbt och enkelt samt kostnadseffektivt. Har du anmält din e-postadress till oss? Om inte, så är det hög tid. Ring 08-677 70 21 eller sänd ett e-postmeddelande till medlemsuppgifter@neuroforbundet.se Uppge gärna ditt medlemsnummer (det står på medlemskortet) Missa inte viktig information, anmäl din e-post idag! OFVSPGPSCVOEFUTFtJOGP!OFVSPGPSCVOEFUTFtUFM


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above