Page 39

Reflex nr 5 2017

REFLEX #5 2017 39 Kan en lott göra livet lättare för människor med neurologiska sjukdomar? Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Det är därför Postkodlotteriet fi nns. Och det är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 53 ideella organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för människor, djur och natur. Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela på 8,3 miljarder kronor, varav 57 miljoner har gått till Neuroförbundet. Hur är det då, kan en lott göra livet lättare för människor med neurologiska sjukdomar? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det sättet. Men den som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra saker, som till exempel att stödja och hjälpa människor som drabbats av neurologiska sjukdomar. Stort tack Neuroförbundet för allt ni gör, och stort tack till alla som har en lott – ni möjliggör så mycket! Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se Sandra Dahlberg är vinstutdelare i Postkodlotteriet. #postkodeff ekten KƉƟŵĂůƐƐŝƐƚĂŶƐŚĂƌĨƵŶŶŝƚƐƐĞĚĂŶϮϬϬϱŽĐŚćƌ ĞƩŵĞĚĞůƐƚŽƌƚĨƂƌĞƚĂŐŝŶŽŵƉĞƌƐŽŶůŝŐĂƐƐŝƐƚĂŶƐ͕ ŵĞĚŬƵŶĚĞƌŝŚĞůĂ^ǀĞƌŝŐĞ͘ Maria i Borlänge 0769-47 65 26 Monika i Göteborg 0707-33 49 33 ŽƉƟŵĂůĂƐƐŝƐƚĂŶƐ͘ŽƌŐ >ćƐŵĞƌƉĊŽƉƟŵĂůĂƐƐŝƐƚĂŶƐ͘ŽƌŐ


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above