Page 4

Reflex nr 5 2017

Framtiden möter vi tillsammans ramtiden ligger framför oss som ett spännande och oskrivet blad. Den ska vi möta tillsammans! Det är med glädjefladder i magen som jag nu skriver min första ledare i den nya kongress perioden som inletts. LISE HAR ORDET REFLEX – ETT MAGASIN FRÅN NEUROFÖRBUNDET Årgång 32. Utkommer sex gånger per år. Redaktionens adress: Box 49084, 100 28 Stockholm Telefon: 08-677 70 10 (Neuroförbundets kansli) Webbplats: www.neuroforbundet.se Plusgiro för gåvor: 90 10 07-5 Redaktör och ansvarig utgivare: Håkan Sjunnesson Telefon: 0760-017014 E-post: reflex@neuroforbundet.se Redaktionsråd: Lise Lidbäck, Lena Ländin, Max Ney, Kristina Niemi, Håkan Sjunnesson. Grafisk form och layout: Mediabaren i Stockholm Annonser: Bengtsson & Sundström Media Telefon: 08-10 39 20 E-post: reflex@bs-media.se Tryck: Exakta Print Upplaga: 14 000 exemplar Kommande Reflex 2017: 6/12 Beställ Reflex som taltidning: 0760-017014 4 REFLEX #5 2017 Att bli enhälligt omvald tillsammans med den nya förbundsstyrelsen är så fantastiskt hedrande och ett stort och viktigt förtroende att förvalta. Framför oss har vi kanske den mest utmanande och spännande perioden någonsin i förbundets historia. VI HAR KOMMIT in i en ny tid då vi står inför viktiga genombrott på många områden. Vi lär oss nya begrepp som digitalisering, e-hälsa, artificiell intelligens (AI) och ”spetspatienter”. Våra mor- och farföräldrar neg och bockade för läkaren. Vi vill vara jämställda huvudpersoner i våra möten med sjukvården och inte kroppsdelar eller diagnoser. Tack vare den snabba utvecklingen är inte heller en kronisk sjukdom längre ett hinder för ett rikt liv med bra livsförutsättningar. Svensk sjukvård står inför ett paradigmskifte och där ska vi vara röststarka och viktiga medspelare att räkna med. VI STÅR OCKSÅ inför nya utmaningar – en förändrad folkrörelse och ett betydligt rörligare samhälle, där guldklocka för lång och trogen tjänst inte längre eftersträvas. Dagens medborgare vill kunna engagera sig i det som känns viktigt för stunden. Gamla segrar måste också återerövras och försvaras. Exempelvis har rätten till personlig assistans slagits i spillror. En person om dagen förlorar sin statliga assistansersättning och det är inte värdigt i ett modernt samhälle som säger sig värna om allas lika rätt till självbestämmande. Lika ovärdigt är det att sätta en åldersgräns på människors rätt till egenmakt. Livet tar inte slut vid 65. Rätten till det liv jag själv väljer att leva ska gälla hela livet! GENOM ATT SKAPA ett nytt och modernt förenings liv vill vi attrahera våra medlemmar på nya sätt och vara viktiga samarbetspartner för såväl andra organisationer som profession och politik. Vi ska fortsätta att arbeta för en neurosjukvård och rehabilitering i världsklass som ska vara tillgänglig för alla som behöver den! Vi ska fortsätta att verka för och bidra till viktig forskning för att ytterligare öka takten i den fantastiska utveckling som nu pågår. Visste du att för varje tusenlapp som neurologiska diagnoser kostar samhället, så läggs endast en krona till forskning? Detta vill vi ändra på! Sannolikt är du som läser detta medlem hos oss, eller funderar på att bli det? Jag hoppas att du vill vara med tillsammans med oss på vår spännande framtidsresa, för det är en sanning som inte går att motsäga: Tillsammans är vi starka! I DET HÄR numret av Reflex kan du läsa mer om kongressens framtidsvisioner och mycket annat intressant. Jag önskar dig en riktigt trevlig stund tillsammans med oss! F Lise Lidbäck är förbundsordförande i Neuroförbundet. » Genom att skapa ett nytt och modernt föreningsliv vill vi attrahera våra medlemmar på nya sätt. «


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above