Page 41

Reflex nr 5 2017

Neuroförbundets neuroteamsturné 8 november Sundsvall, Scandic City 16 november Växjö, Hotell Royal Corner 23 november Göteborg, Dalheimers hus 30 november Falun, Scandic City Alla Neuro:s medlemmar är välkomna att delta på konferenserna. MER INFORMATION: Kontakta projektledare Eva Helmersson Mejl: eva.helmersson @neuroforbundet.se LÄS MER: neuroforbundet.se/ neuroteam REFLEX #5 2017 41 som har tillgång till neuroteam är mer nöjda med vården och har bättre livskvalitet. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON perspektiv. Slutsatsen är att den samordning som teamarbete innebär kan leda till att p atienterna får en bättre livskvalitet och att funktionsnedsättning kan förebyggas. Detta får i sin tur positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Tillgången till neuroteam varierar dessutom för patienter med olika diagnoser. Neuro team är relativt etablerat för patienter med multipel skleros (ms) och amyo trofisk lateral skleros (als) men inte för dem med poly neuropati. Neurorapporten visar också att upplevelsen av vården är påtagligt mer positiv hos dem som har tillgång till neuroteam än hos dem som inte har det. Tillgång till neuroteam förefaller dessutom leda till att patienterna uppskattar sin hälsa och sin livssituation som mer positiv, jämfört med dem som inte har tillgång till neuroteam. TILL SIST FINNS det även positiv statistik om neuroteam. Av de individer som har tillgång till neuroteam är 85 procent nöjda med sina vårdkontakter, varav 18 procent är mycket nöjda. Av dem som inte har tillgång till neuro team är endast 66 procent nöjda och bara 6 procent mycket nöjda. Upplevelserna av delaktighet i samhällslivet, hälsa och livskvalitet visar liknande skillnader om hen har tillgång till ett neuroteam eller inte. Utifrån de fakta som presenteras i Neurorapporten om neuroteam kräver Neuroförbundet att flera neuroteam måste etableras. SISTA ORDET är ett utrymme för debatt i Reflex. Åsikter som förs fram här står för respektive författare/organisation. Känner du igen dig i resonemanget? DISKUTERA PÅ: neuroforbundet.se/ community


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above