Page 8

Reflex nr 5 2017

Det är den till personantalet största kongressen hittills i förbundets historia. Måhända den största på länge, eftersom man tog ett beslut om att maximera antalet ledamöter till 108 stycken med dagens antal lokalföreningar och länsförbund. Det tidigare maxantalet var 141 ombud och det byggde på representation från 105 lokal föreningar, vilket var antalet 1993, då antalsprincipen fastställdes. – Sedan dess har alltså antalet lokalföreningar minskat med en fjärdedel och det var nu förbundsstyrelsens förslag att minska antalet ledamöter i samma utsträckning, berättar Roger Lindahl, som både ledde förberedelsearbetet 8 REFLEX #5 2017 och var kongressgeneral för 2017 års kongress. Beslutet blev också att maximera antalet ledamöter till tre personer från respektive lokalförening oavsett föreningens medlems antal. Tidigare har storstädernas föreningar haft fler, som till exempel sex stycken från Göteborg och åtta från Stockholmsföreningen. Kostade 1,3 miljoner – Sedan kan man fråga sig vem som ska nominera ledamöterna till kongresserna, säger Roger Lindahl. – Om nu länsförbunden får en större roll i och med att intresseföreningar lätt kan bildas lokalt runt om i landet, kanske länsförbunden ska få en större nomineringsroll, resonerar Roger Lindahl. Han var samordnare för en serie förberedande seminarier runt om i landet tidigare i år, där bland annat den demokratiska processen inom förbundet var uppe till diskussion. Den här tre dagar långa förbundskongressen kostar cirka 1,3 miljoner kronor på grund av sin storlek och att många av ombudens olika funktionsvariationer kräver ett maximalt tillgängligt kongresshotell. Något som faktiskt är svårt att hitta i Sverige även år 2017. Ifrågasätter representationen Roger Lindahl frågar sig om ett förkortat och förändrat förbundskongresskoncept skulle kunna spara pengar åt förbundet och ändå öka demokratin. – Vi ser i dag att dagens lokalföreningar bara attraherar en liten del av medlemmarna. Då kan man ju fråga sig om ombuden från föreningarna verkligen representerar medlemmen i stort, säger Roger Lindahl och fortsätter: – Dessutom ska det under kommande mandatperiod utredas om enskilda medlemmar vill och kan vara med och påverka processen innan en kongress på ett tydligare sätt. Vi gjorde ett försök via Neuroförbundets Facebooksida med några frågor i våras, men det var inte så många som engagerade sig då, berättar han. Folkrörelsernas demokratiska system har i princip fungerat på ett likartat sätt sedan organisationerna formades under NEUROKONGRESSEN Stor uppslutning. Kongressen samlade över 200 deltagare, varav cirka hälften var delegater från » Det var en otrolig energi på påverkans torgen och många fler vågade säga sina åsikter, jämfört med att hantera dessa frågor i plenum, inför hela kongressalen. « Roger Lindahl, kongressgeneral ›


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above