Page 9

Reflex nr 5 2017

REFLEX #5 2017 9 förra århundradet. Enligt Roger Lindahls omvärldsspaning har några ideella organisationer börjat tänka om för att kunna möta den nya tidens förändrade sociala landskap. Diskussioner i mindre grupper Därför prövades en modell med så kallade påverkanstorg en förmiddag på senaste kongressen. Där och då kunde ledamöterna diskutera vissa frågor med varandra i mindre grupper och göra tilläggsförslag i motionerna som sedan lades fram för beslut dagen efter. Roger Lindahl såg märkbart nöjd ut och medger att det gav mersmak. – Det var en otrolig energi på påverkanstorgen och många fler vågade säga sina åsikter, jämfört med att hantera dessa frågor i plenum, inför hela kongressalen. – Vi har fått stort positivt gensvar på detta arbetssätt. Det var stort intresse och många som ville diskutera. Därför blev det ibland svårt att komma fram på torgen men konceptet är här för att stanna, tror Roger Lindahl. Nya intresseföreningar kan bildas Ett annat kongressbeslut blev att från och med nu kan också nya diagnosgrupper och intresseföreningar bildas lokalt ute i landet under Neuroförbundets paraply. Det kan exempelvis vara personer med samma diagnos som vill utbyta erfaren heter mer regelbundet eller kring vissa ange - lägna frågor lokalt, som att påverka rehabiliteringen och färdtjänsten i kommunen. Den här nya möjligheten ska utvärderas om fyra år för att se om det är en konstruktiv väg att gå för ökat engagemang lokalt. Om det har lett till fler medlemmar och om det påverkar de nuvarande lokalföreningarna negativt eller positivt. Omval på fyra år Det rådde full konsensus om styrelsens sammansättning för vilken Lise Lidbäck omvaldes till förbundsordförande för en andra mandatperiod. Läs en fördjupad intervju med Lise Lidbäck i ”Porträttet” i detta nummer av Reflex. Valberedningens förslag bejakades helt och nyval skedde efter att fem ledamöter avsagt sig omval. De ny- och omvalda ledamöterna gör att medelåldern nu sänkts. Neuro:s kongressledamöter tog ett unisont beslut om en mer samordnad opin ionsbildning, enligt en motion. förbundets olika lokalföreningar. ›


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above