Page 11

Rörelse nr 4 2015

ANPASSAD EFTER DIG. TiLite är manuella aktivrullstolar i titan eller aluminium. Titan är ett lätt och kraftfullt material med optimal vibrationsdämpning. Med TiFit anpassas din rullstol efter dina mått. Du är unik. Se till att din rullstol passar perfekt! MÖT OSS PÅ HÖSTENS EVENEMANG 14-15 september, Funka för Livet i Karlskrona 16-17 september, Hjälpmedel för Livskvalitet i Kista 19-20 oktober, Funka för Livet i Halmstad www.permobil.se/TiLiteSverige Linnéa och Josef Carlssons stiftelse beslutar i december 2015 om utdelning av bidrag. Bidrag kan utgå till: • Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med CP, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation). Bidrag ges endast till personer under 25 år. Handikappet skall vara av neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier, syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg (och, i förekommande fall, datorintyg) skall insändas tillsammans med ansökan. • Stiftelser eller ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Bidrag kan inte ges till institutioner och dylikt som har stat, kommun eller landsting som huvudman. • Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige. Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvän delse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail ljc@carlssonsstiftelse.se. Tel. 042-21 70 19. OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller förening. Ansökningsblanketter finns även för nerladdning på www.carlssonsstiftelse.se Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 okto ber 2015. Skriftligt besked om beslut sänds till sök an den efter styrelsens sammanträde i början av december 2015. RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 11


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above