Page 12

Rörelse nr 4 2015

tema: Barn & läkemedel Räddar liv – men kan ge biverkningar Barn har speciella behov när det gäller läkemedel. Läkemedelsverket har därför regeringens uppdrag att öka kunskapen om barns medicinering. Text: Malin Schiratzki Foto: Denny Lorentzen ETT AV SKÄLEN till att det behövs mer kunskap är att långt ifrån alla läkemedel är särskilt utprovade till barn. Eftersom barns kroppar fortfarande växer och utvecklas, kan effekterna av läkemedlet bli annorlunda än hos en vuxen person. Detta berättar Ninna Gullberg, som är specialist - l äkare inom barnintensivvård. Hon är också projektledare och klinisk utredare på Läkemedelsverket med ansvar för regeringsuppdraget. Men inte minst bland RBUs medlemmar finns det många som har behov av potenta läkemedel för att överleva. Ett exempel är epilepsi där läkemedel många gånger är livsnödvändigt. – Epilepsi kan vara en allvarlig sjukdom som kan vara dödlig eller ge svåra hjärnskador om den inte behandlas, samtidigt som de läkemedel som krävs för behandling är starka och kan ge besvärliga biverkningar, säger Ninna Gullberg. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt medicin som ger så god livskvalitet och så få biverkningar som möjligt. Läkemedelsverkets uppdrag är därför att se till att det finns så många godkända läkemedel som möjligt att välja mellan. – Det är en balans. Föräldrarna är de som bäst kan bedöma både barnets livskvalitet och vilka biverkningar som uppstår, medan läkarna har ansvar för att bedöma riskerna med att ta bort eller ändra ett läkemedel. Det är viktigt att det finns en bra dialog dem emellan, säger Ninna. Off-label och licensläkemedel Att ett läkemedel inte är utprovat på barn kan innebära att kunskapen om läkemedlet är mindre och inte lika vetenskapligt dokumenterad. Det kan också innebära att läkemedlet inte heller finns i en dos eller smak som är anpassad för ett barn. Det kan behöva spädas eller krossas och då kan riskerna för feldosering öka. Ett sådant läkemedel kallas ”off-label”, det vill säga att läkemedlet ges utanför de angivelser som finns i den godkända produktinformationen, när det gäller ålder, dos eller indikation. Läkemedel kan Potenta läkemedel Ett potent läkemedel förväntas vara kraftfullt, alltså högeffektivt. Ett potent läkemedel har fördelen att det kan ges i lägre dos än ett lågpotent läkemedel men ändå ge samma effekt som det lågpotenta. Källa: FASS 12 RÖRELSE NR 4 ˜ 2015


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above