Page 13

Rörelse nr 4 2015

VI ÄR SKAPADE FÖR RÖRELSE! Vi erbjuder möjligheten till rörelse för dem som inte kan röra sig själva. För att använda Innowalk och NF-Walker krävs ingen självständig stå eller gå-funktion. Innowalk och NF-Walker finns i 2 modeller och används av barn och vuxna. madeformovement.com facebook.com/madeformovementgroup Kontakta oss för mer info, 033-210880 eller info.se@madeformovement.com också ges på licens. Det innebär att läkemedlet inte marknadsförts och godkänts i Sverige. Det kan till exempel bero på att patientgruppen är så liten att det inte är kommersiellt lönsamt för företagen att marknadsföra läkemedlet i Sverige. I brist på annat lämpligt läkemedel kan apoteket också anpassa det i en viss styrka och form till en enskild patient. Ska ha prövats för barn Men att det saknas vetenskaplig dokumentation eller att läkemedlet inte är utprovat för barn innebär naturligtvis inte att det helt saknas kunskap. Ofta handlar det om vad som kallas ”beprövad erfarenhet” den kunskap som läkare och annan personal har fått genom sitt arbete. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet tar sjukvården fram riktlinjer och rekommendationer. Sedan 2007 finns också en RÖRELSE NR 6 4 ˜ 2015 2014 13 Ninna Gullberg, specialistläkare inom barnintensivvård: ”Utvecklingen har varit fantast isk när vi ser hur många barn som räddas jämfört med för 20–30 år sedan. EU-gemensam lag om att nya läke medel ska ha prövats för barn. För dessa nya läkemedel finns även krav på långtidsuppföljningar. Men att ta fram nya läkemedel är en lång process och därför har effekten av lagen ännu inte varit så stor. Under tiden är det naturligtvis viktigt att följa också de läkemedel som i dag finns. Långtidsuppföljningar behövs för att se att läkemedlet ger fortsatt effekt även på lång sikt men också för att se om biverkningar uppstår. Ninna poängterar därför hur viktigt det är att anmäla biverkningar. Det är något som sjukvården ska göra men som även en privatperson kan göra. Allvarliga biverkningar samlas sedan på EU-nivå så att man snabbt ska kunna se ett mönster om samma biverkning uppstår i flera länder. Hur ser då Ninna Gullberg på riskerna kontra fördelarna med läkemedel? Hon menar att det finns risker med det mesta, även med läkemedel. De ska inte tas i onödan. Det är alltid en avvägning. Men när det gäller de mest använda läkemedlen, som mot smärta och feber hos barn, säger hon att risken nog kan vara större att krocka på väg till apoteket för att hämta medicinen än att läkemedlet ska ge en svår biverkan, men att det ändå kan hända. Ett exempel på nyttan av läkemedel är vården av prematura barn. – Här handlar det om små, omogna barn med outvecklade hjärnor där man bör vara särskilt försiktig. Men utvecklingen har varit fantastisk när vi ser hur många barn som räddas jämfört med för 20 –30 år sedan. Läkemedel är inte hela svaret, men en viktig bidragande orsak. Skulle vi ha avstått från att ge prematura barn läkemedel för att de bara fanns ”off-label” hade det varit katastrof, säger hon. • FOTO: LÄKEMEDELSVERKET


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above