Page 18

Rörelse nr 4 2015

mig. Det hjälpte mig att mentalt inse att jag kunde och gav mig en bra självkänsla. Jag lärde mig att det handlar om glädje att följa det som jag tycker är roligt, att välja sin egen väg. Jag lärde mig också att våga prova och våga misslyckas. Jag har misslyckats många gånger, men det är inte farligt, det bara sporrar en att prova igen. ”Man måste våga prova på olika saker som man vill göra, det är mitt budskap.” $BCPO8JOEU‰DLFUTPNIBMMFSEJHWBSN—P TotalAssist PRESENTERAR ”Jojje föreläste engagerat och berörande, samtidigt som han fi ck oss att skratta. Han borde föreläsa på arbetsplatser och skolor, för politiker m.fl . för att öka kunskap och förståelse och ingjuta hopp. ” STOCKHOLM 12 OKTOBER • GÖTEBORG 19 OKTOBER • HELSINGBORG 24 NOVEMBER HALMSTAD 23 NOVEMBER • SKÖVDE 20 OKTOBER • LULEÅ 30 NOVEMBER • UMEÅ 1 DECEMBER 18 RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 Arons motto är ”Ju coolare mål – desto coolare resa”. Han säger att det är ”resan” som är det viktigaste. Att lära sig njuta av äventyret medan det pågår och inte enbart tänka på målet. – Det är något som jag gärna vill förmedla till barn och ungdomar. Jag tycker man ska träna sig i att leva i nuet och följa sina drömmar, inte tänka: ”Om jag bara kunde det här eller hade det på ett annat sätt så skulle jag klara mycket mer”. Man måste våga prova på olika saker som man vill göra, det är mitt budskap. Jag är stolt över att jag själv kan vara en förebild och visa att det kan gå även om det känns omöjligt. • Känslan av att nå mål på Åland övervägde den tuffa simningen. Aron Anderson crawlade hela vägen, något han lärt sig bara 18 månader innan bragden. &DERQ:LQGlUHWWXQLYHUVDOWIRUPV\WW YDWWHQRFKYLQGWlWWWlFNHPHGÀHHFHIRGHU VRPSDVVDUGHÀHVWDUXOOVWRODURFKVSHFLDO YDJQDU )LQQVLVWRUOHNDUQDEDUQMXQLRURFKYXHQ VDPWLÀHUDROLNDYDULDQWHU 0HULQIRUPDWLRQKRVYnUDnWHUI|UVlOMDUHRFK LZHEEVKRSHQZZZFDERQFRP HYHOLQDVIRWRVH &DERQ$% LQIR#FDERQFRP ZZZFDERQFRP TotalAssist är en helt webbaserad tjänst ĨƂƌƉĞƌƐŽŶůŝŐĂƐƐŝƐƚĂŶƐ͘ĞƚćƌĞŶŬĞůƚĂƩ komma igång med schemaläggning, ƟĚƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶŐŽĐŚĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬƐŝŐŶĞƌŝŶŐ͘ info@totalassist.se www.totalassist.se Aros Circle AB, 021-448 49 50 ŐĞƌĞŶĞīĞŬƟǀŽĐŚƐćŬĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĨƂƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶƐĨƂƌĞƚĂŐĞƚŵĞĚĂǀƐĞĞŶĚĞƉĊůĂŐĂƌŽĐŚƌĞŐůĞƌ enligt Försäkringskassan, ATL, etc. ATT (ÖVER)LEVA MED ADHD Georgios ”Jojje” Karpathakis aktuell som sommarpratare BOKA BILJETTER IDAG! WWW.MEDALGON.SE TELEFON: 08 - 28 66 90


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above