Page 2

Rörelse nr 4 2015

MÖTESPLATS OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 201514-15 SEP Karlskrona 201519-20 OKT Halmstad Mikael Andersson @LYSPNHYL PUMVYTHPVU ÄUUZ H SpZH \UKLY YLZWLRPL TpZZHWr^^^M\URHMVYSPLZL Aron Anderson MED FUNKTIONEN I CENTRUM ;HKLSHTpZZHUZIYLKKHWYVK\RLYVJOQpUZLYTLK M€YLHNVJOVYNHUPZHPVULYMYrUOLSHSHUKLZrpSZVT SVRHS <ZpSSHYUHZ \I\K HYHZ TLK M€YLSpZUPUNHY WYVHWrHRPPLLY\WWPZUPUNHY 7r T€LZWSHZLU RHU THU pLU YpɈH YLWYLZLUHULY MYrU RVTT\U VJO SHUKZPUN ZVT PUMVYTLYHY VT KL SVRHSHHYILLZVTN€YZWrYLZWLRPLVY Huvudpartner Medarrangör Mediapartner kraft Mässa, föreläsningar, prova-på-aktiviteter, utställare, uppvisningar och mycket mer... Boka kostnadsfri entrébiljett på www.funkaforlivet.se facebook.com/funkaforlivet • www.funkaforlivet.se Anmälan för utställare är öppen. Kontakta Håkan Gröön, hakan@funkaforlivet.se 0470-73 96 08


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above