Page 27

Rörelse nr 4 2015

Uppdrag: påverka Det finns stora brister i hur skolan bemöter barn med funktionsnedsättning. Ett oroande faktum som RBU riktade ljuset på under årets Almedalsvecka. Text: Henrik Petrén På frågan om hur aktiva föräldrarna själva måste vara för att barnet ska få de anpassningar som behövs i skolan, till exempel anpassade läromedel eller ett tangentbord till datorn för den som inte kan hålla i en penna, svarar en majoritet av föräldrarna att de helt eller delvis fått driva hela processen själva. Bara sex procent svarar att de inte behövt göra detta jobb alls. RBU kräver därför i debattartikeln att: • Alla barn ska få möjlighet att göra sitt bästa. Elever med funktionsnedsättning måste få känna förväntningar på sig. Det saknas i dag både kunskap, resurser och vilja. • Det är inte föräldrarnas roll att leta hjälpmedel och undervisa skolpersonal. Skolan måste ta sitt ansvar så att varje elev får det stöd som behövs för att uppnå målen. • Lärare och annan skolpersonal behöver kunskap om hur elevens funktionsnedsättning påverkar inlärningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten måste in i skolorna igen! Svar från regeringen Debattartikeln besvarades den 3 juli av Helene Öberg (MP), statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin. I svaret framfördes att regeringen har en ambition att stärka möjligheterna för barn med behov av särskilt stöd, bland annat genom att fler lärare ska ha specialpedagogisk kompetens. Dessutom ska den nýa myndigheten Skolforskningsinstitutet bidra till att lärare och annan personal har kompetenser för att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda FOTO: HENRIK PETRÉN metoder och arbetssätt. Öberg avslutade med att skriva att insatserna görs för alla barns rätt till en bra skola. Samtal och elhockey med toppolitiker Under Almedalsveckan förde RBU samtal utifrån rapporten och när politikerna under onsdagen den 1 juli bjöds på möjligheten att få pröva på elhockey i matcher mot RBU Gotlands stolthet Gute Flames ställdes samtliga inför RBU:s förbundsordförande Maria Persdotters frågor om hur man tar emot RBU:s rapport och vad man vill göra för att förändra situationen. ALMEDALSVECKAN I VISBY är en unik företeelse som väcker uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. Under åtta dagar mitt i sommaren samlas företrädare för de politiska partierna, intresseorganisationer och företag och diskuterar politik och samhällsfrågor. Varje år växer intresset och fler och fler aktörer har tillkommit vartefter. För RBU, som deltog för tionde året i följd, är detta ett bra tillfälle att berätta om de frågor som är viktiga för förbundet och samtidigt knyta nya kontakter som är betydelsefulla för det arbete som pågår året runt. Förbundskansliet representerades av Henrik Petrén och Lena Haglöf och förbundsstyrelsen av ordförande Maria Persdotter. Rapport och debattartikel Inför årets Almedalsveckan valde RBU att fokusera på skolfrågor, ständigt en av våra viktigaste frågor och även ett fokusområde under innevarande kongressperiod. Under våren genomfördes en enkät bland RBU-föräldrar om hur man upplever att skolan fungerar för våra barn med rörelsehinder (stort tack till alla som medverkade i enkäten!). Enkäten lades sedan till grund för rapporten ”År efter år av väntan” som föga förvånande visar att det finns stora brister i hur skolan fungerar för många av RBU:s medlemmar. Rapporten offentliggjordes den 30 juni, mitt under Almedalsveckan, genom en debattartikel i Expressen skriven av RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter. I artikeln beskrivs rapportens nedslående resultat. Av dessa märks bland annat att inte ens hälften av föräldrarna anser att skolan arbetar systematiskt med särskilt stöd. Mer än en femtedel av barnen har inte fått ett åtgärdsprogram trots att bara ett par procent klarar sig utan och trots att de riskerar att inte nå kunskapsmålen. Inget Almedalen utan en ”selfie.” RBU:s generalsekreterare Henrik Petrén med statsminister Stefan Löfven. RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 27


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above