Page 30

Rörelse nr 4 2015

Noterat Facebook-grupp för medlemmar Vi har startat en sluten Facebook grupp för RBU:s medlemmar. Tanken är att vi i gruppen kan diskutera, tipsa och byta erfarenheter med varandra. Gruppen heter RBU:s medlemsgrupp och är ett komplement till den Facebooksida vi har sedan tidigare. Vi fi nns även på Twitter, följ oss också där. Dans, musik och skaparglädje Familjeföreställningen Spåra på Dansens hus i Stockholm är gjord av konstnärskollektivet Melo. Den riktar sig särskilt till familjer med barn/unga med funktionshinder. Från fem år och uppåt. Föreställningen anpassas alltid efter publikens möjligheter och behov. I Spåra lotsas barnen med varsam hand runt i rummet och upplever dans och musik på riktigt nära håll. Tillsammans med barnen vill ensemblen skapa en upplevelse som lockar fram skaparlust och kroppskännedom. Speldatum är den 30 oktober klockan 14:00. Spåra visas även som skolföreställning klockan 12.00 (kan endast bokas av särskolor). Läs mer på /www.dansenshus.se Vi vill gärna @ha din e-postadress Vi vill gärna ha din e-postadress, för att vi ska kunna hålla kontakt med dig och till exempel kunna skicka inbjudningar. Mejla den, ditt namn och postadress till info@rbu.se Annonsera i Rörelse! Du som är medlem kan annonsera för 300 kr, inklusive bild. Mejla text, ditt medlemsnummer, namn och adress till alex@sb-media.se eller ring 08-545 160 63. Aktivt liv för alla! i strålande solsken Maria Johansson har valts till ny ordförande för Lika Unika. Hon efterträder Bengt Olsson. – Jag vill att Lika Unika ska synas ännu tydligare. Jag vill att Lika Unika ska stå på barrikaderna både bildligt och bokstavligt och att vi ska vara samarbete som sticker ut i frågor om mänskliga rättigheter, säger Maria Johansson i en kommentar till sitt nya uppdrag. Hon har en gedigen bakgrund inom funktionshinderrörelsen. Tidigare har hon bland annat varit ombudsman på DHR, förbundet för ett sam hälle utan rörelsehinder under fem år. Där hade hon tillgänglighet, diskriminering och jämställdhet som bevakningsområden. Därefter fi ck Maria Johansson förtroendet att som förbundsordförande leda DHR. – Jag tror och hoppas att jag i min nya roll kan bidra med engagemang, energi och ständigt omvärderande av hur vi kan göra på bra sätt för att hitta kraft och för att nå ut, säger Maria Johansson. En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Nr 2 15 30 RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 Ludvigs leksaker Tema Särskolan Vad säger pedagogerna om nya läroplanen? Tre föräldrar om särskolan – Alla gynnas av inkludering Politiker med brinnande intresse för särskolan Izabella behöver en gåmaskin 2015-04-07 15:01 En föreställning utöver det vanliga. FOTO: DANSENS HUS RBU gratulerar Vilhelm Ekensteen till promoveringen den 29 maj till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund. Rätten till personlig assistans och LSS-reformen som ger personer med funktionsnedsättning särskilt stöd är några frågor som han har varit med om att driva i mål. Vilhelm Ekensteen har en lång karriär bakom sig som funktionshinderaktivist, debattör, teoretiker och expert i statliga utredningar. I debattboken På folkhemmets bakgård från 1968 utmanade han för första gången den traditionella politiken, som han menade byggde på välgörenhet och välvillig paternalism gentemot personer med funktionsnedsättning. Hans kritik rörde allt från bristen på tillgänglighet till vårdpersonals och chefers auktoritära attityder. Med s tark polemiskt språk skrev han om dem som ”med ett leende av godhet erbjuder oss en tillvaro som de aldrig skulle acceptera för egen del”. Vilhelm Ekensteen har också, bland mycket annat, engagerat sig i debatten om fosterdiagnostik och drivit frågor om personlig assistans och LSS-reformen. ”Det är ingen överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik”, står i motiveringen till hans utnämning till hedersdoktor. Dessutom har hans verksamhet i Lund bidragit till ”att göra Lund till ett centrum för intellektuellt arbete kring funktionshinder och funktionshinderpolitik”. ”Vi ska stå på barrikaderna” FOTO: PETER ANDERSSON Maria Johansson, Lika Unikas nya ordförande. Vi gratulerar!


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above