Page 40

Rörelse nr 4 2015

Magnus Welander, VD för Thule Group, mottog Stora RBU-priset. RBU:s verksamhetsberättelse 2014 LSS, skola och jobb debatterades under ledning av moderatorn Annika Dopping (i svart kofta). Hon assisterades av Emma Bergdahl, RBU-medlem (närmast kameran). I panelen: från vänster Agnetha Luttropp (MP), Emma Henriksson (KD), Ylva Johansson (S) och Hanif Bali (M). Vicki Skure-Eriksson. Guldrullen och Stora RBU-priset Vid kongressen delades såväl Guldrullen som Stora RBU-priset ut. Mottagare av Guldrullen var Vicki Skure- Eriksson med moti veringen: ”För din fantastiska insats för att sprida sporten RaceRunning i Sverige. Genom ditt energiska och positiva arbete gör du stor nytta för många barn och ungdomar och deras familjer.” Guldrullen delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person inom RBU som på ett förtjänstfullt sätt verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Stora RBU-priset delas ut vid ordinarie kongress till en fysisk eller juridisk person som inte är medlem i RBU och som genom sin gärning framgångsrikt gagnat förbundets syften. Priset gick till Magnus Welander, VD för Thule Group, med motiveringen: ”Med personligt och positivt engagemang har du tagit initiativ till och utvecklat samarbetet mellan Thule och RBU. Du har med ditt nytänkande och din övertygelse skapat förutsättningar för såväl fantastiska festdagar som RBU:s viktiga dagliga arbete.”


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above