Page 47

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 Uppdrag och medlemskap Arbetsutskott t o m kongressen 2014 Agnetha Vikenger sammankallande Stefan Gustavsson Maria Persdotter Arbetsutskott fr o m kongressen 2014 Agnetha Vikenger, sammankallande Maria Persdotter Matz Wahlkvist Valberedning t o m kongressen 2014 Ulrika Hofstedt, ordinarie ledamot Monica Karlsson, ordinarie ledamot Inga Wulf, suppleant Valberedning fr o m kongressen 2014 Stefan Gustavsson, ordinarie ledamot, sammankallande Jan Myhrman, ordinarie ledamot Inga Wulf, ordinarie ledamot Ann-Britt Widegren-Jonsson, suppleant Ulrika Hofstedt, suppleant Revisorer t o m kongressen 2014 auktoriserad revisor PwC Bengt Wallin, ordinarie lekmannarevisor auktoriserad revisor PwC, suppleant Maria Sjöström, lekmannarevisor, suppleant Revisorer fr o m kongressen 2014 Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor PwC Bengt Wallin, ordinarie lekmannarevisor Jonas Grahn, auktoriserad revisor PwC, suppleant Rickard Friberg, lekmannarevisor, suppleant Förteckning över RBU:s förtroendevalda, uppdrag, projektgrupper, nationella representantskap samt internationella samarbeten och medlemskap. Förbundsstyrelsen t o m kongressen 2014 Agnetha Vikenger, förbundsordförande Stefan Gustavsson, vice förbundsordförande Rolf Johannesson, ordinarie ledamot Anne-Lie Jordansson, ordinarie ledamot Maria Persdotter, ordinarie ledamot Matz Wahlkvist, ordinarie ledamot Mikael Wångmar, ordinarie ledamot Eva Klevås suppleant Pelle Löfquist, suppleant Malin Tjernell Prioset, suppleant Förbundsstyrelsen fr o m kongressen 2014 Agnetha Vikenger, förbundsordförande (vald t o m 31 maj 2015) Maria Persdotter, vice förbundsordförande Rolf Johannesson, ordinarie ledamot Anne-Lie Jordansson, ordinarie ledamot Malin Tjernell Prioset, suppleant Matz Wahlkvist, ordinarie ledamot Mikael Wångmar, ordinarie ledamot Finn Bengtsson, suppleant Cecilia Haglund, suppleant Ronny Kammer, suppleant Kanslipersonal Kansliet har under 2014 bestått av följande personer Henrik Petrén, generalsekreterare Peter Asplund, marknadsansvarig Ann-Sofi Fagerlund, kanslisekreterare (t o m 2014-10-17) Lena Haglöf, organisationssekreterare Åsa Hedberg Rundgren, FoU-ansvarig Tomas Marklund, ekonom Annica Nilsson, förbundsjurist Lotta Rapacioli, förbundsjurist Malin Schiratzki, redaktör/kommunikatör Stiftelser, fonder, övrigt CP Barnens hjälpfond Arbetsutskottet utgör ordinarie Anne-Lie Jordansson, suppleant Stiftelsen Ebbe och Ingrid Johanenessons Minnesfond Arbetsutskottet Sture Franssons Minnesfond Arbetsutskottet RBU:s medlemsfond Arbetsutskottet Håkan Lantz Minnesfond Arbetsutskottet Norrbacka- Eugeniastiftelsen Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Henrik Petrén, suppleant RBU:s Forskningsstiftelse Lars Björk, ordförande Agnetha Vikenger, vice ordförande Gunilla Glad Mattsson, ordinarie ledamot Kate Himmelmann, ordinarie ledamot Thomas Sejersen, ordinarie ledamot Paul Uvebrant, ordinarie ledamot Monica von Heijne, suppleant Lena Jemtå, suppleant Claes von Hofsten, suppleant Elisabeth Olin, suppleant Lena Haglöf, sekreterare Tomas Marklund, kassaförvaltare Ulrika Granholm-Dahl, revisor Åsa Hedberg Rundgren, adjungerad Sunnerdahls Handikappfond Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Svenska Central kommittén för Rehabilitering (SVCR) Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Tomas Marklund, suppleant Radiohjälpens styrelse Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Jonssons, Svenssons och Svenssons Stiftelse Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Tomas Marklund, suppleant Unik Försäkring Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Victoriafonden Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Diagnoser och internationellt OIFE – Osteogenesis Imperfecta Federation Europe RBU medlem OI Norden RBU medlem IF – International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida RBU medlem EACD – European Academy of Childhood Disability RBU medlem CP Norden Åsa Hedberg Rundgren Muskel Norden Åsa Hedberg Rundgren Ryggmärgsbråck Norden Ammi Sundqvist Andersson Utvecklingssamarbetsprojekt Tanzania RMB/ hydrocefalus, RBU Barnhjälpen Tanzania Liiso Åkerberg, RBU Stockholm Ammi Sundqvist Andersson, RBU Stockholm Gerda Lindholm, RBU Stockholm Stefan Andersson, RBU Stockholm Ewa Wodzynska, RBU Stockholm Ina Åkerberg, RBU Stockholm Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Agnetha Vikenger, ordinarie ledamot Maria Persdotter, suppleant ABF RBU medlem Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) RBU 90-kontoinnehavare Mobilitetscentrum Ekonomisk Förening Johan Andersson, ordinarie ledamot Åsa Hedberg Rundgren, suppleant Bostadscenter Ekonomisk Förening Matz Wahlkvist, ordinarie ledamot SAMBA – Samarbete för barnen RBU medlem My Right RBU medlem Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) RBU medlem Nätverket för barnkonventionen Lotta Rapacioli Försäkringskassans assistansråd Henrik Petrén Försäkringskassans funktionshinderråd Lotta Rapacioli Skolinspektionens samrådsgrupp Annica Nilsson Skolverkets samråd Annica Nilsson SPSM:s nationella intresseråd Annica Nilsson Myndigheten för yrkeshögskolans samråd Annica Nilsson CPUP styrgrupp Åsa Hedberg Rundgren HabQ styrgrupp Åsa Hedberg Rundgren 47


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above