Page 5

Rörelse nr 4 2015

Har du din kommun* som assistanssamordnare idag? … om så är fallet, svara gärna på följande frågor: Om svaren på frågorna blev NEJ har du allt att vinna på att kontakta oss. Vi har nöjda kunder från Malmö i söder till Kiruna i norr som har valt oss för våra förmånliga villkor, vårt stora kunnande inom området samt vår känsla för dig. = eller annat assistansbolag Vi har nöjda kunder från Malmö i söder till Kiruna i norr tel. 0920-155 10 www.dfarm.se 1. 2. 3. 4. 5. 6. Får du ersättning av kommunen för assistentens kostnader för resor, fika, mat, entréer m.m.? Avsätter din kommun ett fast belopp/assistanstimme till en pott för assistansomkostnader? Har du en personlig kontaktperson som alltid är tillgänglig för dig? Får du vara med och påverka lönesättningen till dina assistenter? Betalar kommunen ut ett teamledartillägg om ni väljer att sköta assistansen helt själv? Tillåter din kommun anhöriga att arbeta som personlig assistent även efter de fyllt 65 år? JA NEJ Foto: Maria Fäldt mawixart.se


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above