Page 7

Rörelse nr 4 2015

MegaMind MegaMind öppnade den 6 september på Tekniska museet i Stockholm. Utställningen ett av de största projekten i svensk museihistoria. Tanken är att öka lusten och intresset för naturvetenskap och teknik. Ett trettiotal institutioner har ingått bland andra KTH, Uppsala universitet, Human Brain Project och Hjärnfonden. Projektet är finansierat med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Ledord för projektet har varit Tillsammans För alla och bland annat RBU Stockholm har ingått i en fokusgrupp. Theodor Madurat provade musikinstallationen. Jessica Stjernström från RBU Stockholm har tillsammans med Stefan Fagerström, FUB medverkat i museets referensgrupp. Mario Romero har utvecklat ”Skulptera i luften” och tyckte det var spännande att se barnen testa den. Mind det digitala. Genom att använda kroppen kan man skära i materialet på skärmen, berättar han. Med under testdagen är också Jessica Stjernström, kanslichef på RBU Stockholm och Stefan Fagerström, verksamhetschef på FUB Stockholm. De har båda medverkat i museets fokusgrupp som bidragit med synpunkter om vad som fungerar och inte fungerar för respektive medlemsgrupp. En av de installationer de haft synpunkter på är den musikinstallation som är nästa teststation för Jorieskolans elever. Här ska man trycka på installationen och samtidigt hålla kompisen i handen. Då spelas det musik, vibrerar och lyser upp i färger på en dataskärm. De har påpekat att River från Jorielskolan och hennes mamma var med under testdagen. det behövs musik som är gladare och mer ”barnvänlig” samt en mer konkret belöning för att barn som tillhör RBU och FUB ska uppfatta den. Något som också testgruppen från Jorielskolan påpekar. De önskar högre musik, kanske hörlurar och att vibrationerna ska kännas än mer. ÄVEN OM MUSEET inte har kunnat tillgodose alla önskemål från RBU och FBU tror både Jessica Stjernström och Stefan Fagerström att utställningen blir bra i slutändan. – En svårighet för museet är naturligtvis att det som är bra för våra målgrupper kanske inta alltid är bra för en annan grupp, säger Stefan Fagerström. Jessica Stjernström tycker att detta är ett bra projekt som RBU Stockholm har varit, och är, mycket engagerade i. Det bästa är att de har fått vara med redan från början och att projektet också har involverat barnen tidigt. – ATT FÅ VARA MED från början har gett oss bra möjligheter att påverka och med vår kunskap kunna minimera antalet saker som måste åtgärdas i efterhand. Man har lyssnat och tagit till sig våra idéer och vår kunskap och låtit oss testa både installationer och all digital information ett flertal gånger. För varje test så har något nytt tillkommit eller justeringar gjorts utifrån vår feedback från. Ett arbetssätt som känns seriöst och där RBU behandlats som en viktig samarbetspartner, säger hon. Agi Serfözö som har arbetat på Jorielskolan har också varit med i fokusgruppen. – Det är helt fantastiskt att se hur det ser ut nu. Jag har varit med från början när det inte fanns någonting här och nu är allt på plats. Det som vi har föreslagit och tipsat om har Agi Serfözö från Jorielskolan är nöjd med hur museet har tagit till sig de tips som de har fått. museet lyssnat på. Jag tycker verkligen att fler borde arbeta så, säger hon. • Ögondatorn var svår att använda för testgruppen från RBU och FUB. RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 7


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above