Page 10

Skånebollen nr 4-5 2015

Detta var alltså den största byggstenen till det som blev Klubbenergi. Idén är egentligen ganska enkel; Istället för att företaget går in och sponsrar varje tillfrågande förening ger man istället föreningen i fråga möjlighet att själv styra utfallet genom en kundvärvningsprincip. Klubbenergi innebär att föreningen kan tjäna pengar genom att värva kunder åt Kraftringen. Föreningens medlemmar får i uppdrag att med hjälp av nära och kära teckna elavtal med Kraftringen och i utbyte får föreningen 200, 400 eller 600 kronor. Lyckas medlemmen teckna ett avtal som sträcker sig över ett år innebär detta 200 kronor till klubbkassan, är det istället ett avtal som löper över två år ger det 400 kronor till klubben, och ett treårsavtal bidrar med 600 kronor. Det är ganska enkel matematik som krävs för att förstå vad dessa summor kan göra för en förening. Låt säga att föreningen i fråga har 100 medlemmar som var och en tecknar Kraftringens fasad i Lund. ett tvåårsavtal för Kraftringen, då innebär detta 40 000 kronor för föreningen, stora summor i sitt sammanhang. I nuläget finns drygt 150 föreningar anslutna till Klubbenergi. – Många känner en stor kärlek till sin lokala förening, och detta tror vi är ett bra verktyg för den enskilde att stötta sin klubb. Detta utan att egentligen använda sin egen plånbok, alla hushåll behöver ju ett elavtal. På det sättet är det ingen extrautgift för den enskilde, samtidigt som föreningen får välbehövliga pengar till kassan. Det är lönsamt för klubben och bra för miljön, eftersom det alltid ingår förnybar el när man tecknar ett avtal med oss. Via samarbetet med Skånes Fotbollförbund hoppas vi kunna utöka antalet anslutna föreningar och hjälpa klubbarna stärka sin ekonomi, förklarar Sandra Azmaei Perevski. Möjlighet att stå på egna ben Genom att ansluta sig till Klubbenergi får föreningen också möjlighet att fortsätta få in ekonomiska medel till sin verksamhet på ett mer kontinuerligt sätt än med traditionella sponsoravtal. Detta genom att ersättningen lämnas till föreningen oavsett om kunden är ny eller om denne förlänger sitt nuvarande elavtal hos Kraftringen. På så sätt blir det förhoppningsvis mycket enklare för föreningen att få en stadigare intäktsgrund att stå på, åtminstone vad gäller sponsordelen. – En annan sak som skiljer Klubbenergi från annan försäljning för sin förening är att det inte krävs så stor omsättning för att den reella ersättningen ska bli stor. Om man jämför med exempelvis kakförsäljning eller bingolotter där man i regel behöver sälja ganska mycket för att det ska göra skillnad för klubben. Dessutom är det i regel ganska många i klubbens närområde som redan har avtal med Kraftringen. I sådana fall handlar det bara om att göra det aktiva valet att ansluta sig till Klubbenergi och förlänga sitt befintliga avtal, säger Sandra Azmaei Perevski. Avtalet med Kraftringen är inget som syns på lagdresser eller liknande, anslutna föreningar får istället utskickade paket med försäljningsmaterial som kan hjälpa medlemmarna att teckna avtal. – Det ska sägas i sammanhanget att vi tidigare jobbat med sponsring på andra sätt, men under senare år har vi valt att omarbeta strukturen på den typen av arbete. Vi vill helt enkelt se nyttan i det, att vi kan göra skillnad, främst vad gäller ungdomsidrotten. Genom Klubbenergi får vi fram en ”winwin” lösning som hjälper både oss, men framförallt klubben, fyller Sylvia Michel i. Genom samarbetet med Skånes Fotbollförbund är förhoppningen att kunna nå ut till ännu fler föreningar med Klubbenergi. Från Kraftringens sida har man förhoppningen att bidra till föreningslivet som stort, och där igenom hålla ungdomar borta från andra, kanske mer destruktiva intressen. Kraftringen har en tydlig ställning mot droger och diskriminering, och genom samarbetsavtalet med Skånes Fotbollförbund och föreningarna som dagligen sysselsätter respektive närområdes ungdomar vill man hålla en röd tråd med värderingar som dessa. Hållbarhet och förnyelse, både för Kraftringen, men också för föreningen. Verksamhet: El- och energiförsörjning och produktion. Verksamhetsområden: Södra Sverige samt Nynäshamn och Skara. Anställda: 430 Volym: Omsättning cirka 2,7 miljarder kronor. 300 000 kunder. Ägare: Företaget ägs av fyra kommuner: Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Under namnet Kraftringen sedan 2013. 10 Skånebollen nr 4-5 # 2015


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above