Page 15

Skånebollen nr 4-5 2015

fotboll några år senare var han dock tillbaka i tränarrollen igen. Han tränade båda döttrarnas lag under ungdomsåren och är i dag engagerad i IFÖ Bromölla IF:s damlag. Han är även ordförande i föreningen samt i Bromölla Fotbollsunion (BFU) som är en intresseorganisation för de fem fotbollsföreningarna i kommunen. – Genom BFU kan vi hjälpas åt och stötta varandra inom fotbollsfamiljen. Vi blir en enad kraft och kan hjälpas åt med bland annat maskinpark, ledarutbildningar och i diskussioner om ungdomsfotboll. Vi har tillsammans varit pådrivare för den nya arrangemangshallen som byggs i Bromölla. I hallen kommer det finnas en konstgräsplan för fotboll som är 40 x 60 meter och en hall med vanligt sportgolv, berättar Christer. När Khennet Tallinger lämnade ordförandeskapet i Skånes FF saknade styrelsen en representant i nordost. Det i kombination med Christers digra erfarenhet av styrelseuppdrag tror Christer är en av anledningarna till att han blev tillfrågad om en roll i förbundets styrelse. Jonny Åkesson, som var ordförande i förbundets valberedning, är även han precis som Christer engagerad i IFÖ Bromölla IF. Han förslog att Christer skulle ta plats i styrelsen. – Det första året har varit bra. Detta är frågor jag har sysslat med hela mitt liv så det är inget nytt för mig. Nu i början handlar det framför allt om att lära känna alla och jag har blivit väl bemött, berättar Christer. Utbildning och Fotbollsmotion Intervjun med Christer görs innan årets representantskapsmöte i Lund och vi samtalar i en dryg halvtimme. När Christer får frågan om vilka område han brinner mest för går han igång och det är svårt att få stopp på honom. Det märks att han har ett genuint intresse för utbildning och utveckling. – Utbildning är A och O. Det är grunden för en bra verksamhet. Ska en förening kunna utvecklas och behålla spelare och ledare så behövs det bra tränare på planen och bra ledare i styrelse och kommittéer. Förutom utbildning tror jag att vi behöver bli bättre på att öka samhörigheten inom föreningen. I Bromölla har vi pratat om att ha introduktionsprogram och mentorer för nya ledare, att ungdomslagen ska ha seniorspelare som faddrar och om att anordna flera aktiviteter för alla i föreningen. Christer fortsätter med att berätta om deras nystartade sektion Fotbollsmotion. Där träffas ca 50 personer i åldrarna 16-60 år och tränar fotboll en dag i veckan. Det ger, utöver de välkända positiva effekterna av fysisk aktivitet, flera mervärden för föreningen. Hälften av deltagarna är ledare i IFÖ Bromölla IF vilket stärker gemenskapen i föreningen. Från den andra halvan av deltagargruppen ser Christer möjligheter att på sikt kunna engagera fler i föreningens organisation. Fler ska spela längre En annan fråga som Christer är engagerad i är att ungdomar ska spela fotboll längre. Han poängterar att det är färre juniorlag nuförtiden än när han spelade. Med färre äldre ungdomslag tvingas spelare upp i seniorlagen i tidig ålder vilket gör att ännu fler spelare slutar. – Jag tror att en lösning är att vi i föreningarna blir bättre på att samarbeta. När föreningen inte har underlag för att ha ett eget juniorlag kan man gå samman med en eller flera andra föreningar och ha en verksamhet tillsammans. Vi i förbundet borde titta över hur vi i större utsträckning kan underlätta för föreningarna i denna fråga, förespråkar Christer. De fyra landskamperna som nämndes i ingressen? Christer har gjort fyra parlamentariska landskamper där tjänstemän och folkvalda representerar sitt land på fotbollsplanen. Allt du vill veta om... Förbund • Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet • Föreningar Anläggning • Fogis • Marknad Domarverksamhet • Skånes FF informerar www.skaneboll.se Vi älskar kommunikation. www.exakta.se t 040-671 77 70 Skånebollen nr 4-5 # 2015 15


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above