Page 2

Skånebollen nr 4-5 2015

Så många som möjligt så länge som möjligt en ökad tidig specialisering och risk för onödig utslagning, ofta med konsekvens att den pojke eller flicka som håller på med flera idrotter tvingas välja och oftast alltför tidigt, det finns helt enkelt inte tid till annat. All forskning visar att man ska göra tvärtom om man vill bli riktigt duktig. Alla våra extremt duktiga idrottare som har nått framgång i olika idrotter har ett gemensamt, de har valt idrott senare än andra och de har tränat mycket på egen hand, träningen kan då vara att spela, leka och tävla spontant med kompisarna i vardagen, inte nödvändigtvis enbart ledarledd träning. Ett exempel, inte kan väl någon på allvar mena att Zlatan har lärt sig cykelsparken mot Englandsmatchen i samband med invigningen av Friends Arena på en fotbollsträning? Den färdigheten har han skaffat sig på annat sätt. Genom att trampa ny mark och hitta nya stigar så når du framgång. All forskning visar att svensk fotboll är på rätt väg när vi säger ”Fotboll för alla överallt”, kan vi få fler att spela längre så får vi också bättre kvalitet och ett större urval när det gäller att hitta spelare till våra elit- och landslag, det gynnar alltså alla. Problemet är att vi idag inte riktigt lever som vi lär. Lyckas vi kommer också våra föreningar att må bättre och faktiskt också vårt samhälle. Vi har inom skånskt fotboll fattat beslut att vi aktivt vill verka för att vi verkligen ska ta kliv mot vår vision och skapa en situation där faktiskt fler spelar fotboll längre. Den stora frågan är då hur detta ska genomföras? Vi vet att en faktor för att lyckas är att vi har bra ledare och tillräckligt många ledare. Hur får vi fler och bättre ledare? Om vi lyckas svara på den frågan kommer vi nog lite närmare lösningen. Vi har fattat en del viktiga beslut som vi tror och hoppas ska leda oss mot visionen. Till att börja med är det viktigt att lyssna på forskningen, vi har därför kontaktat Malmö Högskola, som just nu sitter och funderar över hur de kan hjälpa till. Vi har tagit beslut att vi ska fokusera mer på utbildning och utveckling av ledare och tränare än spelare. Får vi fler bra tränare och ledare får vi också fler bra spelare, detta är dock främst föreningarnas uppgift, med bistånd och hjälp från förbundet. Hur kan vi skapa bra utvecklingsmiljöer ute i föreningarna? Vi har sedan tidigare ett antal instruktörer ute i föreningarna som arbetar med spelarutbildningsplanen (Skåne-SUP), satsningen på denna kommer att intensifieras och utvecklas. Vi kommer att ta bort selekteringen i vår egen verksamhet och detta kommer att innebära att vi inte kommer att bedriva distriktslagsverksamhet och inte heller att skicka spelare till elitlägret i Halmstad. Från och med 2017. Den verksamhet som just nu pågår kommer dock att fortsätta tills redan inledda tävlingar är avslutade. Det finns givetvis jättemycket kvar att utveckla, konstigt vore det annars, men vi har tagit ett kliv mot något som vid en första anblick kan kännas svårt, men också spännande och fantastiskt roligt. Vi vill tänka nytt och vi hoppas att många blir nyfikna, har du frågor eller vill vara delaktig är du välkommen att kontakta oss. Till dess önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. PER SANDBERG Ledare Svensk fotboll har en vision, ”Fotboll för alla överallt”. Tidigare uttrycktes visionen ”En förening i varje by”. Med den menades att alla som ville skulle ha möjlighet att spela fotboll, oavsett om man bodde i storstaden eller på landsbygden skulle fotbollen vara tillgänglig för alla, såväl pojkar som flickor, kvinnor som män och gummor som gubbar skulle kunna delta. Det fanns också länge föreningar i de flesta småbyar och funktionen som föreningen hade i byn var mycket större än bara fotbollen, det var en samlingsplats i byn. Många föreningar har under den pågående urbaniseringen haft problem ute i de minsta byarna och vi har sett föreningar läggas ner eller föreningar som har haft svårt att hålla en bred verksamhet med kontinuitet. Detta har gjort att föreningar börjat samverka, om en byförening har ett 12-årslag, kanske grannbyn kan ha ett 13-årslag o s v. Detta har även gällt andra funktioner i föreningen, t ex inom anläggningsdrift, olika typer av inkomstbringande aktiviteter och jippo m m. En förening i varje by kanske inte är det viktiga, men att fotbollen är tillgänglig för alla är fortfarande lika viktigt, därav visionen fotboll för alla överallt. Under de senaste åren har vi dock sett en trend även i mer tättbefolkade område, att föreningar har svårt att hålla verksamhet när ungdomarna närmar sig tonåren, allt fler slutar med fotbollen allt tidigare, det som tidigare var ett problem ”när man fyllde moppe”, d v s i 15-årsåldern, har nu krupit ner i 12-13-årsåldern. Av olika anledningar slutar barn tidigare, inte p g a att det inte finns barn i denna ålder på orten, utan av andra anledningar. I samband med en cup för några år sedan berättade en ledare i en stor skånsk ungdomsförening att detta var förmodligen sista året han var med som ledare eftersom grabben skulle sluta, grabben tyckte att det börjat bli för mycket allvar, han var 11 år gammal! Vi ser detta ideligen i föreningar runt om, de s k ”talangfulla” spelarna, ofta ivrigt påhejade av föräldrar, ”måste flytta på sig så att de inte hämmas i sin utveckling”. Det finns många exempel där spelare lämnat ett lag för ett annat, med följd att de som finns kvar inte räcker för att hålla laget kvar och den förening där de kommer till inte orkar att ta hand om alla och flera spelare slås ut tidigt, utslagningen ger alltså effekt åt båda hållen. Detta sker i våra breddföreningar, i stora tätorter och städer. Våra elitföreningar börjar allt tidigare att plocka till sig talangerna och har idag en kartläggning av talangfulla spelare långt ner i åldrarna. Samtidigt vet vi, all forskning pekar på detta, det går inte att se vem som blir elitspelare redan i 12-13-årsåldern, man missar en hel del duktiga spelare genom detta snäva synsätt. Samma forskning visar också entydigt när det gäller uttagning och tidig selektering att de som är födda tidigt premieras p g a fysisk mognad, detta oavsett om selekteringen sker i klubblaget på elit- eller breddnivå eller om den sker i distrikts- eller landslag. När det gäller elitlagen är de extremt beroende av att breddföreningarna fungerar eftersom det är därifrån deras spelare rekryteras och eftersom de missar många i tidig ålder och de som är sent födda på året är det ytterst väsentligt att vi har en fungerande breddverksamhet där dessa kan frodas och utvecklas den långa vägen och lite senare ta sig in på elitspåret. En s k elitsatsning som man ibland uttalas från en förening eller föreningsledare är inget annat än 2 Skånebollen nr 4-5 # 2015


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above