Page 26

Skånebollen nr 4-5 2015

Representantskapet Tyvärr, buset ökar i skånsk fotboll igen Antalet motioner till Skånes Fotbollförbunds representantskapsmöte (19 november) kan uttryckas i ordet ”tunnsått”. ”Glest” passar bättre om de sammanlagt fyra motioner, dessutom från samma förening, som representanterna för 95 föreningar och sex styrelseledamöter hade att ta ställning till. TEXT: Roger Gottfridsson FOTO: Micke Dahl Det var Ödåkra IF som tänkt till och presenterade fyra förslag till ändringar, alla inom samma område, ungdomsfotbollen. Ödåkra ville; a) att ändra åldersgränsen för 7-mannaspel från tio till elva år och att gränsen för 11-mannaspel höjs till 14 år; b) att lag i 5-mannaspel som ligger under med fyra mål ska få sätta i en extra spelare och om ojämnheten fortsätter tillåtas sätta in ytterligare en spelare när skillnaden är åtta mål; c) att resultatuppföljning (serietabeller) inte sker förrän i 11-årsserierna; d) att målvakterna inte ska få sparka ut bollen så långt han/hon kan utan begränsas av att bollen måste beröra marken innan den passerar mittlinjen. En regel som funnits under ett antal år men togs bort förra året efter en motion från IF Lödde. SkFF-styrelsen föreslog beträffande; a) distriktet avvaktar den utredning som pågår inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som är avsedd att leda till för hela landet gemensamma bestämmelser; b) att också i denna fråga avvakta förslagen från ovan nämnda utredning; c) distriktsstyrelsen biföll förslaget med påpekande att det finns en motion till SvFF:s representantskap att höja gränsen till 13 år från och med 2017 och att en enig fotbollsrörelse står bakom denna motion. Representantskapet höll med motionären och distriktsstyrelse vilket innebär 11-årsgräns under 2016 i skånedistriktet; d) Mötet ville däremot inte riva upp utsparksregeln som ändradess så sent som förra året och trots att styrelsen stödde Ödåkras uppfattning av samma skäl som styrelsen motsatte sig motionen från IF Lödde vid 2014 års Representantskap. Niomannaspel om så önskas I Representations- och tävlingsbestämmelserna för nästa år gjordes en del smärre ändringar. Rydsgårds AIF önskade att niomannaspel skulle bli möjligt i lägsta A-lagsdivisionen för damer. För sin egen del anmälde föreningen att ett sådant beslut var en nödvändighet för att föreningen inte vid sittande möte skulle dra tillbaka sin anmälan. Spelarflykt har drabbat föreningen och med tanke på kostnaderna ville man dra tillbaka anmälan innan serierna fastställts. Ett förslag från mötet att ta hänsyn till berörd förenings besvärligheter och besluta om respit för föreningens anmälan avslogs sedan SkFF-styrelsen varnat för prejudikat, som kan få just nu oöverskådliga konsekvenser i framtiden. Dock ska noteras att i den mån det finns plats i aktuell seriegrupp finns inget som hindrar föreningen att efteranmäla sig. Ändringen/tillägget i tävlingsbestämmelsernas andra kapitel § 24 som mötet antog kan sägas ha tillmötesgått begäran om obligatoriska 9-mannaserier. Där sägs nämligen: Frivilligt tvingande möjlighet att senast 48 timmar före avspark meddela om spel enligt 9-mannamodellen gäller i alla distriktets seriegrupper, 13 år och äldre, undantaget representationslagsserier och den högsta nivån inom respektive tävlingskategori samt förbundets Skåneserier. Skärpning krävs vad det gäller rätten att få spela. Det är föreningarna själva och ingen annan som ska se till att spelare som visats ut eller fått avstängningsgrundade antal varningar inte spelar. I år upptäcktes och bestraffades 32 fall av ”otillåtet deltagande”, en ökning med tio sedan föregående år. Av det skälet betonar SkFF bestämmelserna i tävlingsreglementet: Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match. Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning får åläggas bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. (Denna regel är ny från 2016.) Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en straffavgift om högst 25.000 kr. Med ”spelare” nedan avses även i tillämpliga delar ”ersättare/ avbytare”. Damserierna spetsas Tidigare är beslutat om ny (=spetsad) serieindelning från division 2. Skåne har under övergångsåret två division 26 Skånebollen nr 4-5 # 2015


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above