Page 9

Skånebollen nr 4-5 2015

Kraftringen vill ge energi till föreningarna Medlem i Skånelaget Energibranschen är i konstant förändring med ständigt nya behov av innovation och hållbarhet och en alltmer krävande slutkund. En aktör som gärna står längst fram i ledet i dessa förändringstider är Skånes Fotbollförbunds samarbetspartner Kraftringen. – Klubbenergi startades redan 2012, och bakgrunden var dels att vi hade en väldigt stor efterfrågan på att sponsra idrottsföreningar, men också det faktum att vi gärna ville hjälpa alla föreningar som frågade oss. Av förståeliga skäl det fanns det tyvärr inte utrymme för det, säger Sandra Azmaei Perevski, sponsringsansvarig hos Kraftringen. Sandra Azmaei Perevski och Sylvia Michel. TEXT OCH FOTO: Oscar Larsson Kraftringen är ett kommunägt energibolag som tillhandahåller bland annat el, fjärrvärme och gas, men även energirelaterade tjänster, huvudsakligen i Sydsverige. Bolaget ser utöver detta också en ökad efterfrågan på solceller och laddningsbar infrastruktur. Något som gör Kraftringen till en viktig aktör när det kommer till hållbar utveckling i samhället. – Kraftringen arbetar både med produktion och distribution av energi men erbjuder också energitjänster och energilösningar. Vi ser oss själva som en aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Där tycker vi att vi har en viktig roll. Detta är också någonting som vi vill visa genom våra samarbets- och sponsoravtal. De ska ha med hållbarhet att göra och gärna rikta sig till ungdomar, berättar Sylvia Michel, koncernchef för Kraftringen. Kraftringens nuvarande kundbas placerar dem runt en sjätteplats vad gäller storlek på svenska energibolag, så det är rättvist att påstå att det är en stor aktör som nu ser dessa förändringar på marknaden. – Vi brukar säga att 75-80 procent av de beslut som fattas i vår bransch är beslut som tas i Bryssel. Därmed gäller det för oss att hänga med och hålla oss uppdaterade, samt att se vad besluten kan innebära för oss på lång sikt. Exempelvis skulle det kunna vara att vi får titta på möjligheterna att öppna upp vår slutkundsmarknad mot hela norden i ett första steg och i förlängningen även mot resterande Europa. Det skulle innebära många nya riktlinjer för vår verksamhet, så det gäller att hålla sig uppdaterad, säger Sylvia Michel. Förutom branschen som helhet ser man även ett stort förändringsbeteende hos kunden. Mycket har hänt bara de senaste åren och idag ställer kunden helt andra krav på transparens och hållbarhet, något som sätter ytterligare press på verksamheten. De högsta kraven ställs på informationsflöde och leveranssäkerhet, och vi är säkert många som kan intyga vad ett el-avbrott kan åstadkomma även om det varar i bara några minuter. Kunden ställer också allt högre krav på hållbarhet och miljöarbete. Med kraft till klubben Hållbarhet och förnyelse är två ord som även sammanfattar Kraftringens projekt Klubbenergi. Ett samarbetsavtal mellan Kraftringen och Skånes Fotbollförbund som är ganska unikt ur den aspekten att det ger möjlighet för föreningarna att själva påverka hur stort det ekonomiska stödet till den enskilda föreningen blir. Skånebollen nr 4-5 # 2015 9


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above