Page 13

Skånebollen nr 3 - 2017

Sparbanken Skåne ger sitt helhjärtade stöd till fotbollen Konstgräsplaner i Hörby, Löddeköpinge och andra orter runt om i Skåne och en läktare på Södra Sandby idrottsplats är några exempel. Men det finns många, många fler där för idrotten angelägna frågor lösts tack vare Sparbanken Skåne och dess ägarstiftelser som ställt ekonomiska medel till förfogande. Vilket de kan göra tack vare en bestämmelse som skrevs in när landets första sparbank 1820 fick tillstånd att öppna i Göteborg. TEXT: Roger Gottfridsson Bestämmelsen slog fast att delar av överskottet ska tillfalla angelägenheter i den egna bygden. För 197 år sedan och inte ens i Göteborg idrottades det i någon omfattning på den tiden. Pengarna gick till en början till andra angelägna ändamål: begåvade men fattiga ungdomar kunde få sina studier betalda, byggnader för olika ändamål fick bidrag och så vidare. Traditionen, eller hellre idén, hålls fortfarande vid liv. I takt med att samhället tagit över kostnader för utbildning, likaså uppförandet av gemensamhetslokaler, har alla de frivilligrörelser som växt fram hamnat i förgrunden vad det gäller behov av ekonomiska tillskott. – Vår bank och sparbanksstiftelserna återinvesterade förra året cirka 60 miljoner kronor i sponsring, stipendier och olika projektbidrag inom verksamhetsområdet, som täcker cirka två tredjedelar av Skånes yta. En ansenlig del av summan gick till organisationer som sysslar med fotboll, berättar Rasmus Roos, bankchef i Lund. Det som premieras genom anslagen kan rätt över kallas samhällsnyttan. Banken försöker ta det ansvar som samhäl-lets egna resurser inte alltid räcker till. Sparbankens tankar från starten för 197 år sedan lever dessbättre kvar – det är bara ändamålen som skiftar. Rasmus Roos ger två aktuella exempel: – Malmö FF:s satsning på ”MFF i samhället” är ett. Under sommaren har två veckolånga (fem dagar) fotbollsutbild-ningar för ungdomar arrangerats, i Tomelilla och i Vellinge under namnet ”Fotbollsskolan med MFF” Där får ung-domarna under fem dagar träna under ledning av duktiga tränare och de får mat och dryck under dagarna. Deltagarna kommer inte bara från orterna där sammandragningarna hålls. Den som antas får gärna komma dit från någon annan plats. – Banken och ägarstiftelserna stöttar också ett nytt projekt som heter ”Schysst på nätet”. Mobbning via datorer och i synnerhet telefon är av betydligt större omfattning än vi vuxna vet om. Dessvärre är den också mycket brutalare och kränkande för dem som utsätts, än vuxengenerationen ens anar. Medlem i Skånelaget Rasmus Roos, Sparbanken Skåne. – Sitta och vräka ur sig elakheter utan att se hur mot-tagaren reagerar är fruktansvärt rått och kan orsaka riktigt hemska saker. Var med om starten Rasmus Roos berättar att Sparbanken Skåne och stiftelserna inte bara sitter och väntar på att ansökningar ska trilla in: – Våra kunder och vår personal står för en betydande del av ”tipsverksamheten”. Från olika håll låter man oss veta om satsningar av skilda slag, som faller inom ramen för våra bestämmelser och kan komma i fråga för anslag/bidrag av varierande storlekar. Rasmus Roos, så ung han är, är en veteran på samarbe-tet mellan Sparbanken Skåne och Skånes Fotbollförbund (SkFF): FOTO: Kristian Svensson Skånebollen nr 3 # 2017 13


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above