Page 14

Skånebollen nr 3 - 2017

– Vårt samarbete inleddes redan 2005. Vid det tillfället hade jag en merit som kanske inte särskilt många av kolle-gerna hade, jag var aktiv fotbollsspelare. Av det skälet ville dåvarande ansvarig, Lars Andersson, ha med mig när vi träffade ledningen för SkFF för att diskutera det samarbete som fortfarande växer och frodas. – Därför känns det bra att nu på nytt vara med och fördjupa och vidareutveckla samarbetet. Vi känner oss bekväma med varandra som är naturligt efter så många år tillsammans och som jag bedömer varit till stor glädje för båda parter. Idrotten är en betydelsefull del i det skånska samhället. Alla som är inne i den vet ändå att det finns mycket, mycket mer att göra om bara resurserna fanns, såväl personellt som ekonomiskt. Skåne växer så det knakar Sparbanken Skåne är för tillfället inne i en gynnsam kon-junktur. Speciellt på Österlen och i Lund. – Titta ut här, över Lund. Överallt byggs det. Jag har studerat och arbetat i Lund i över 20 år men aldrig sett en byggrusch lik dagens. Det byggs hus av alla de slag och arbetet med spårvägen från centrala staden hit upp pågår också. Satsningen från bankens sida på att stötta ungdomsorga-nisationer av alla de slag innehåller tankar om att människ-or vill vara tillsammans. Att utbilda sig, att idrotta och göra sådant som både driver ett samhälle och för det framåt. Under intervjun kommer vi in på det som sker och som jag menar bidrar till att minska bankernas kontaktytor med befolkningen. Allt mer ska skötas via datorer och andra tekniska ting, det innebär att de personliga mötena riskerar att minska. Alla upptäcker kanske inte vad som håller på att hända. Den egentliga skiljelinjen går troligtvis mellan gene-rationer men beror i grunden på att den yngre generationen både accepterar och kan mer vad det gäller den teknik som i dag utgör den vanligaste kontakten mellan banker och kunder. Rasmus Roos avvisar att det är en process i snabbt tempo: – Redan i slutet av 1960-talet tog systemet med checkar över vid löneutbetalningar. Under tidigt 1990-tal kom bankautomaterna. Senare har vi minskat kontantflödet och nu håller swish på att slå igenom. Kontanterna håller på att försvinna som betalningsmedel. Delvis på grund av rån- och stöldrisker. Alla undersökningar visar att färre och färre använder kontanter men när ”skuldfrågan” diskuteras är det alltid vi i bankvärlden som får skulden. – Tyvärr kommer inte fördelarna med mindre kontant-hantering fram när frågan diskuteras. Ett exempel, vi slip-per transportera tunga behållare med mynt. Vilket innebär en betydande miljövinst. Kan vara ett område för idrotten Han ser inget alls kontroversiellt i att idrottsföreningar bör-jar ordna kurser för dem bland medlemmarna som har svårt att lära sig hantera de nya betalningsformerna. Så varför inte samla de föreningsmedlemmar som vill lära sig de nya pengarutinerna i klubblokalen och där låta dem gå igenom hur man bär sig åt? FOTO: Jörgen Thulin Fotboll är en stor del av Rasmus Roos liv och han trivs med sitt nuvarande uppdrag som ungdomstränare i den klubb där han själv växte upp, Eslövs BK. 14 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above