Page 19

Skånebollen nr 3 - 2017

Gustav gick med stort allvar in för att skaffa sig kunska-per i frågan. Själv hade han aldrig förstått varför två fören-ingar från samma ort skulle konkurrera i samma gebit. Det kanske för att han inte hade något ”arv” att släpa på. Ingen i hans familj har varit engagerad i de dueller som funnits sedan Kyrkheddinge IF bildades 1934. Fotboll ledde till skolproblem Olika instanser inom kommunen visade sig dela hans uppfattningar. Skolan visste om att det fanns problem. De sociala myndigheterna såg att de som var engagerade i föreningslivet på orten förekom mera sällan i polisens utredningar om småbrottslighet. Skulle då barn avstå från det som vi kallar bra fritidssysselsättningar bara för att två föreningsstyrelser inte ansåg sig kunna samarbeta? Kontakterna med Kyrkheddinge IF visade snabbt att det även där fanns de som resonerade i samma banor som Gustav och hans kompisar i SGIF. Sommaren 2016 bildades en grupp som innehöll tre re-presentanter från vardera föreningen. Arbetet i gruppen gick framåt för varje träff och man upptäckte snart att idéerna fanns på båda sidor. – Det fanns en och annan i de ”gamla” föreningarna som stretade emot. Ganska snart stod det ändå klart för oss att vi hade flertalet med oss, säger Gustav Plantin. Vid årsmötena i föreningarna i början av 2017 konfir-merades samgåendet med överväldigande majoritet i båda församlingarna. – Av 198 som röstade var 196 för samgåendet, förtydli-gar Staffanstorp United FC:s förste ordförande. Flera bollplank En och annan som höll fast vid det gamla hade kanske gett upp. I vart fall fanns inga kandidater mot den unga styrelse som föreslogs: – Vi lyckades få med alla från styrelserna i de existe-rande föreningarna. Samtidigt kom många nya ansikten in. Kassören är bara 19 år och sponsorsansvarige är i min ålder, vi har en bra blandning mellan ungt och gammalt. Förhoppningsvis kan det locka andra yngre att engagera sig, både i Staffanstorp och på andra platser. Nu när samgåendet är genomfört tycker Gustav att han fått mycket hjälp, även utifrån. – Skånes Fotbollförbund (SkFF) och i synnerhet Ulf Larsson var ett bra bollplank. Vi sneglade även på andra föreningar som gjort ”samma resa” som vi var på väg att göra. Set krävs en helt annan organisation när en förening helt plötsligt blir mer än dubbelt så stor, säger Gustaf. Med samgåendet följde en rad frågor som omgående skulle lösas. Ekonomin var den första: – Båda föreningarna hade en god ekonomi, förklarar Gustav, och även fråga nummer två, som alltid är en stö-testen eftersom den är en symbol för de som är på väg att försvinna, löstes snabbt och praktiskt: – Vi insåg det meningslösa att försöka få med de gamla klubbfärgerna i den nya föreningens dräkt – GIF röda trö-jor, blå byxor, medan Kyrkheddinge hade gröna tröjor och vita byxor. – Istället enades vi tämligen omgående om marinblått hela vägen, tröja, byxor, strumpor. FÖR DIG SOM VILL SYNAS I TRYCKT OCH DIGITAL MEDIA Tel 040 671 77 70 / www.exakta.se / info@exakta.se Skånebollen nr 3 # 2017 19


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above