Page 2

Skånebollen nr 3 - 2017

Fotbollsarenan – en fantastisk läromiljö het och respekt för alla människors lika värde. Under de senaste åren har jag som domare uppmärksammat så många fantastiska ledare i olika föreningar som arbetar för att integrera många ensamkommande ungdomar i sina lag och i samhället. I Danmarks framgångsrika damlandslag spelade under sommar-EM Nadim, en flicka med rötter från Afghanistan, som rymde från talibanernas våld och kom till Danmark som ungdom. Hon säger ”att anpassa sig till ett nytt land är en prövning. För mig förenklades allt tack vare fotbollen. Vi var bara ute och sprang med bollen och hade kul”. Vilken förebild och drivkraft för alla kvinnor i världen som aldrig får möjlighet och chansen att spela fotboll. Ett fantastiskt sätt att exportera goda värdegrunder och demo-kratifrågorna ut i världen. Domarverksamhet fungerar som naturlig integrations-faktor för människor med olika bakgrund och erfarenheter. Över 60% av våra domare har utländsk bakgrund, domarna har hög status och är väl integrerade i samhället och arbets-marknaden. Avslutningsvis tänker jag på fotbollen som underhåll-ning, nöje och ett sätt att umgås och skapa sociala rela-tioner. Jag har dömt fotboll i 34 år och det har gett mig så mycket positiva relationer och erfarenheter, lärdomar, goda minnen samt glädje. Ett av mina senaste härliga minnen är en match efter sommaruppehållet. Seriefinal, damer div 2 mellan S.Sandby och Dösjöbro. En fantastisk solig lördag på fin gräsplan med över 330 åskådare som bestod av barnfamiljer, ungdomar och äldre människor. En underbar stämning. 90 minuter intensiv och tuff match och vi i do-marteamet hörde inte ett enda nedsättande eller kränkande ord varken från publik, spelare eller ledare. Mycket beröm och kärlek till alla ni i fotbollsfamiljen som motverkar diskriminering och arbetar för ungdomars utveckling, jämställdhet och mångfald. Det är vi tillsam-mans som skapar mötesplatser och arenor för alla som älskar fotbollen. Hossein Karbassi Styrelseledamot Skånes Fotbollförbund Ledare Sommaren innebär många olika turneringar, cuper och läger. Jag har själv varit med och upplevt några av dessa fantastiska mötesplatser för ungdomar med olika bakgrund och erfarenheter. Skåneläger under juni månad är en utvecklingsarena där alla inblandade i fotbollsfamiljen möts, umgås och lär av varandra. En läromiljö för spelare, domare och ledare. Under lägerdagarna spelades flertalet matcher och där utbildades och utvecklades spelare, ledare och inte minst nya domare. Christos Tziolas som hade ansvaret för ut-bildningen av nya domare under Skånelägret lyfter i sin ut-värdering fram att Skånelägret är ett bra tillfälle för de nya domarna att få sina praktikmatcher. Det är en lugn miljö där man kan lyckas som domare och även tillåtas att göra miss-tag. Ledare, föräldrar och publik uppför sig sportsligt och prestationspressen är inte så stor. Jag håller med, arrangörer hade skapat en pedagogisk miljö för spelarna och domarna. Instruktörer kunde under dessa goda förutsättningar utbilda sina spelare/domare. Vi domarinstruktörer upptäckte flera nya domare som är talangfulla och kan nå långt i sin karriär. Nästa sommarcup som jag upplevde som instruktör var Gothia cup. Världens största ungdomsturnering. Fotbol-len skapar gemenskap. Lag från världens alla hörn möts, umgås och har kul. En läromiljö och mötesplats för unga spelare, ledare och domare oavsett religion, nationalitet el-ler hudfärg. Skåne hade 6 domare som genomförde sin steg 2 utbildning. Domarna upplevde Gothia cup utvecklande, utmanande och mycket rolig. Veckan efter Gothia var det dags för Cup Denmark. Skåne deltog med ca 40 domare som genomgick steg 1 ½ och steg 2 under ledning av 8 instruktörer. I en trevlig och lärarande miljö utvecklades domarna under 4 dagars utbild-ning. Eskilscupen är också en stor sommarcup där våra do-mare och spelare utbildas, utvecklas, umgås och har kul. Fotboll är fantastiskt, det finns så många positiva effekter som den åstadkommer. Fotbollen är en mycket viktig sam-hällsaktör. Fotbollen är en hälsofrämjande aktivitet med både fysisk och mental träning. Ungdomar på skolgården, stranden eller i sina föreningar rör sig, lär av varandra och har kul. Hälsoprojektet infördes under 2017 av domarkommittén i Skåne och syftar till att öka domarnas kontinuerliga löpträ-ning. Projektet är framgångsrikt och kommer att fortsätta. Vi har fått många positiva utvärderingar. Jag tänker också på fotbollen som en integrationsfräm-jande aktivitet i samhället. Svensk fotboll står för öppen- 2 Skånebollen nr 3 # 2017


Skånebollen nr 3 - 2017
To see the actual publication please follow the link above